Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Avlösning

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i omsorgsarbetet. Det finns olika former av avlösning, som efter ert behov, kan vara aktuellt för dig och din närstående.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att omsorgspersonal tillfälligt övertar närståendes omsorg och vård, så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Avlösarservicen kan användas vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd.

Avlösarservice upp till maximalt 12 timmar per månad erhålls utan biståndsbedömning och är kostnadsfri. Ta kontakt med enhetschefen för hemtjänsten i ditt område för avlösarservice upp till 12 timmar per månad.

Vid behov av ytterligare avlösarservice ansöks det som bistånd hos biståndshandläggarna. Avgift uttages enligt gällande taxa för avlösarservice överstigande 12 timmar per månad.

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagverksamhet finns för personer med demens.

Korttidsvistelse

Om avlösning behövs en längre period är kanske korttidsvistelse ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor.

Korttidsvistelse kan ges vid enstaka till fälle eller som en återkommande vistelse, så kallad växelboende.

Växelboende innebär att din närstående regelbundet växlar till exempel mellan en veckas vistelse på korttidsenhet och 3 veckor i hemmet. Även andra tidsintervall kan vara aktuella.

Senast kontrollerad: 2017-03-28.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier