Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Individ- och familjeomsorg » Barn och ungdom » Om jag tror att ett barn far illa

Om jag tror att ett barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till var och en, exempelvis grannar, släktingar, idrottsledare eller kompisars föräldrar att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får tillräcklig omsorg.

Det är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter att ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte kan att ta fullt ansvar.

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allra allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver ingripa mot föräldrarnas eller ungdomens egen vilja.

Göra en orosanmälan

Om du är orolig för ett barn och vill anmäla detta till socialtjänsten kan du ringa individ- och familjeomsorgen i Mönsterås. Du kan också göra en anmälan skriftligt, genom brev, e-post eller fax. Tänk på att om du gör en anmälan med e-post är du inte anonym.

Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att kontakta socialtjänsten och förmedla din oro. Det är socialtjänstens uppgift att avgöra allvaret och ta beslut om ärendet ska utredas vidare.

Inom individ- och familjeomsorgen finns ett barn- och ungdomsteam. Du tar kontakt via individ- och familjeomsorgens reception, telefonnummer 0499-178 19.

Du kan också ringa direkt till förste socialsekreterare. 

  • För barn mellan 0-12 år, telefonnummer 0499-178 46
  • För barn mellan 13-18 år, telefonnummer 0499-178 44
Anmäla anonymt

Du har möjlighet att vara anonym. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter eller varifrån du ringer. Fundera noga på varför du vill vara anonym.

För den berörda familjen kan det vara betydelsefullt att veta varifrån uppgifterna kommer. Det underlättar också socialtjänstens arbete och fortsatta kontakt med familjen om det är känt vem som har lämnat uppgifter.

Rådfråga utan att berätta vem det gäller

Om du inte riktigt vet vad du ska göra kan du kontakta individ- och familjeomsorgen och rådfråga en socialsekreterare. Det är viktigt att du då inte uppger barnets eller familjens namn, för då kan socialtjänsten vara skyldig att ingripa trots att du inte avsåg detta.

Vad händer efter en orosanmälan?

Den som är berörd av anmälan blir informerad om att socialtjänsten har tagit emot en anmälan och får ta del av innehållet i den. Oftast blir vårdnadshavaren och barnet eller ungdomen kallad till ett första möte med en socialsekreterare.

Vid detta möte går man tillsammans igenom uppgifterna i anmälan och den som är berörd får möjlighet att ge sin bild av den aktuella händelsen. Socialsekreteraren ställer en del kompletterande frågor för att kunna göra en förhandsbedömning.

Syftet med förhandsbedömningen är att ta reda på om uppgifterna i anmälan är så allvarliga att det behövs mer information, så att en utredning ska inledas. Det kan också vara så att informationen är tillräcklig för att kunna besluta om att inte göra något alls, vilket då innebär att en utredning inte inleds.

I de fall där socialtjänsten beslutar att inte inleda utredning sker ingen registrering i socialregistret.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgens reception, telefon 0499-178 19
Fax: 0499-179 04

Besöksadress: Allégatan 1, Mönsterås

Postadress:
Socialförvaltningen
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2017-10-26.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier