Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Projekt

Inom arbetsmarknadsenheten drivs en stor del av arbetet i projektform, ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer, myndigheter och med det privata näringslivet. Just nu medverkar vi följande projekt.

Samverkan OHM unga

Samverkan OHM unga är ett projekt för unga i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Målgrupp för projektet är ungdomar mellan 19-26 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

DUA2 Kompetensförsörjning unga

DUA2 fokuserar på kompetensförsörjning för unga. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner som står nära arbetsmarknaden. Utgångspunkten är företagens verkliga behov av kompetens och rekryteringar. Därefter matchar, informerar och inspirerar projektet för att nå ungdomar med rätt kunskap och personliga egenskaper för att bemanna upp företagen.

Läs mer om projekt DUA2 Kompetensförsörjning unga

Projekt Vägknuten 2.0 

Projekt Vägknuten 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län och Oskarshamn, Mönsterås och Högsbys kommuner, som pågår fram till januari 2020. Projektet ger möjlighet till individuell utveckling och framtidshopp. Målsättningen är att Vägknuten 2.0 i samverkan ska ta tillvara myndigheternas samlade resurser och kompetens och göra vägen kortare för den enskilde in i samverkan och genom det hitta en väg ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning.

Läs mer om projekt Vägknuten 2.0

Aktivitetssamtal/föreningslots

Genom projektet får nyanlända familjer en genomgång av hur det lokala föreningslivet är uppbyggt, vilka möjligheter det finns till olika aktiviteter och vilka rättigheter och skyldigheter som finns när man är medlem i en förening. Fokus ligger på att hitta föreningar som passar barnens intressen i varje enskild familj, och lotsa vidare till dessa. Inom projektet genomförs också uppföljningssamtal med nyanlända familjer om deras första tid i Mönsterås kommun.

KONTAKT

Cecilia Drehmer, arbetsmarknadssamordnare, tel. 0499-171 32

Linn Franzén, projektadministratör, tel. 0499-174 67

Senast kontrollerad: 2018-02-15.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier