Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Eget val inom hemtjänsten » För leverantörer » Riktlinjer och rutiner

Riktlinjer och rutiner

Nedanstående riktlinjer och rutiner gäller för leverantörer inom Eget Val i hemtjänsten och ska alltid följas. De är indelade i riktlinjer och rutiner, som ska följas av samtliga leverantörer, och rutiner som tillkommer för leverantörer av personlig omsorg med delegerad/instruerad hälso- och sjukvård.

Varje dokument öppnas i ett nytt fönster.

Riktlinjer/rutiner för samtliga leverantörer

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Avvikelserapport informationsöverföring och samordnad vård- och omsorgsplanering

59,06 kB

2017-12-07

application/pdf Daganteckningar SoL blankett

4,12 kB

2010-06-01

application/pdf Fallrutin privata utförare

62,24 kB

2017-06-22

application/pdf Genomförandeplan

39,32 kB

2013-04-03

application/pdf Instruktion daganteckningar SoL

5,38 kB

2010-06-01

application/pdf Kontaktblad arbetsterapeut och sjukgymnast

190,44 kB

2015-12-21

application/pdf Lathund genomförandeplan

213,80 kB

2017-12-07

application/pdf Lex Sarah rutin

121,55 kB

2015-12-21

application/pdf Mål hemtjänst

202,90 kB

2016-02-24

application/pdf Om gåvor och testamenten

33,77 kB

2010-06-01

application/pdf Omsorgstagares ekonomiska medel

39,80 kB

2010-09-24

application/pdf Planering inom Mönsterås kommun i händelse av pandemi

32,34 kB

2010-06-01

application/pdf Rapport om avvikelser och missförhållanden

42,88 kB

2012-02-03

application/pdf Riktlinjer för biståndsinsatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

87,30 kB

2015-12-21

application/pdf Rutin genomförandeplan

54,52 kB

2013-06-20

application/pdf Social journal

5,65 kB

2010-06-01

application/pdf Uppföljning genomförandeplan/arbetsplan

36,48 kB

2012-06-14

application/octet-stream Utredning missförhållande enligt lex Sarah

245,50 kB

2012-06-26

application/pdf Vad ska rapporteras/anmälas?

15,18 kB

2012-06-26

application/pdf Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen

225,32 kB

2012-02-03

 
Riktlinjer/rutiner som tillkommer

för leverantörer av personlig omsorg med delegerad/instruerad hälso- och sjukvård.

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Aktuell situation

177,96 kB

2016-01-15

application/pdf Avvikelserapport

145,27 kB

2014-11-03

application/pdf Avvikelserutin

172,92 kB

2017-12-07

application/pdf Daganteckningar HSL blankett

4,13 kB

2010-06-01

application/pdf Hygienrutiner kommunal vård och omsorg

92,54 kB

2017-12-07

application/pdf Instruktion daganteckningar HSL

7,95 kB

2010-06-01

application/pdf Skyddsåtgärder

213,15 kB

2017-12-07

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier