Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Äldreboende

Äldreboende

Socialtjänsten i Mönsterås kommun uppmuntrar, stödjer och försöker möjliggöra att du bor kvar i din bostad, så länge som möjligt. Vi strävar efter att ge trygghet i din bostad i samarbete med dig och dina anhöriga.

Allmänt om boendefrågor

Behov av att byta bostad kan uppstå av olika skäl och under olika perioder i livet. För den äldre kan det handla om svårigheter med bostadens tillgänglighet eller bostadens storlek. I sådana fall förutsätts man själv se över sin bostadssituation och byta till en mer lämplig bostad inom det ordinära bostadsbeståndet.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa bostaden så att den blir ändamålsenlig för dig, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Seniorboende

Det finns även seniorboende för dig som fyllt 55 år. Det är Mönsterås Bostäder som erbjuder seniorboende. Läs mer om seniorboende.

Särskilt boende

Om behovet av omsorg är så omfattande att du behöver hjälp stora delar av dygnet och hjälpen inte kan ges i hemmet, kan du ansöka om att flytta till särskilt boende. När behovet av tillsyn, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i hemmet, trots omfattande hjälpinsatser och att alla hjälpinsatser är uttömda, kan en ansökan om särskilt boende beviljas.

I särskilt boende betalar man dels hyra, dels avgifter för vård och omsorg samt för mat. Läs mer om avgifter.

Särskilda boenden i Mönsterås kommun

I Mönsterås kommun finns särskilt boende på flera orter. I anslutning till varje boende finns en träffpunkt där olika aktiviteter anordnas. Klicka i menyn till vänster för mer information om varje boende!

 

Ekåsa

Ekåsa i Fliseryd

Senast kontrollerad: 2016-02-29.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier