Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Kommunal service » Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Du ansöker om lotteritillstånd till kommunkansliet, som också besvarar frågor. Du når kommunkansliet på telefonnummer 0499-171 20, via e-post eller skickar ansökningshandlingarna till:

Kommunkansliet
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

För registrering är avgiften 300 kr för tre år.

Följande handlingar bifogas ansökan:
  • Styrelsens beslut om registrering (protokollsutdrag)
  • Styrelsens beslut om utseende av lotteriföreståndare (protokollsutdrag med personnummer, namn och adress)
  • Föreningens stadgar
  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare och kassör)
  • Förslag till kontrollant (namn och adress). Kontrollanten ska vara vidtalad
Senast kontrollerad: 2017-09-06.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier