Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Kommunal service

Kommunal service

Kommunhusets entré sedd bakom mörka löv

Mönsterås kommun har ansvar för frågor i din närmiljö och ger dig service så som skola, vård av äldre, hjälp till funktionsnedsatta, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek och kollektivtrafik.

Alla dessa delar finansieras av skatter, avgifter och statsbidrag.

Den kommunala verksamheten är en organisation av förtroendevalda politiker och anställda inom olika förvaltningar.

De folkvalda politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder kommunen, medan de kommunala förvaltningarna sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.

Totalt arbetar cirka 1 400 personer inom Mönsterås kommun.

Senast kontrollerad: 2016-04-04.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier