Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Invandring & integration » Flyktingmottagning

Flyktingmottagning

Mönsterås kommun har enligt den så kallade bosättningslagen en skyldighet att ta emot och bosätta flyktingar och andra skyddsbehövande som har uppehållstillstånd i Sverige. Under 2017 handlar det om tolv personer som anvisas av Migrationsverket.

Det är kommunens ansvar att ta emot nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd. Migrationsverket har ansvar för asylsökande.

Många ordnar boende på egen hand och väljer att flytta till Mönsterås kommun när de fått sitt uppehållstillstånd.

Så kan du hjälpa till

Flyktingmottagningen ska göra det lättare att integreras i det svenska samhället, genom att skapa goda förutsättningar till egen försörjning och ett aktivt samhällsliv.

En viktig del av introduktionen är språkträning och mötet med olika arbetsplatser. Många nyanlända har utbildningar och kunskaper med sig som efterfrågas i näringslivet, men behöver få möjlighet att lära sig språket.

Är du företagare och vill hjälpa till genom att till exempel erbjuda språkpraktik eller möjlighet till arbetsträning, är du välkommen att kontakta flyktingmottagningen.

Är du medlem i en förening och har idéer eller frågor om hur din förening kan arbeta för integration får du gärna kontakta flyktingmottagningen.

Detta gör kommunen

Du som kommer hit får del av kommunens tjänster och service på samma sätt som andra kommuninvånare. Det gäller till exempel skola, förskoleverksamhet och andra insatser för barn och ungdomar. Det gäller även inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Från kommunen får du som nyanländ undervisning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och råd och stöd inom det sociala området.

Vi ordnar också så att barnen blir anmälda till skola och förskola.

Detta gör Arbetsförmedlingen

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting, är nyanländ och bosatt i Mönsterås kommun ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att koordinera stödet till nyanlända flyktingar mellan 20-64 år. Som nyanländ utformar du en etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen. Den ska hjälpa dig att komma till rätta i samhället, lära dig svenska, få arbete och kunna försörja dig själv.

På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om vad en etableringsplan är.

Kontakta oss

Cecilia Drehmer, integrationshandläggare, frågor om praktik och arbete,
telefon 0499-171 32

Emmeli Ottosson, integrationshandläggare, frågor om bostäder,
telefon 0499-172 22

Tahani Idlebi, integrationsassistent, språkstöd arabiska,
telefon 0499-171 34

Besöksadress: Kvarngatan 2, 383 32 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2017-08-29.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier