Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Invandring & integration

Invandring och integration

Mönsterås kommun gör en rad insatser för att hjälpa flyktingar som kommer till kommunen. Det gäller både asylsökande och nyanlända flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunens flyktingmottagning

På flyktingmottagningen arbetar flyktingsamordnare och integrationshandläggare. Hit kan nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

Flyktingmottagningen arbetar även aktivt med platser för språkpraktik och olika projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att underlätta för nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kommunens flyktingmottagning får statliga resurser för att ta emot flyktingar. Stödet täcker kostnaderna för verksamheten, och fördelas också ut till barnomsorg, skola och socialtjänst.

Till flyktingmottagningen

Boenden för ensamkommande flyktingbarn

Mönsterås kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. De ungdomar som anvisas till Mönsterås kommun är alltid asylsökande och har vanligtvis bara varit i Sverige några dagar. 

De flesta barn och ungdomar som kommer till Mönsterås nu är utöver det avtal vi har och enligt tvingande lagstiftning. Det kommer nästan bara pojkar till kommunen.

Ungdomar tas emot i vårt kommunala HVB-hem där de får stöd och omsorg av personal dygnet runt. I dagsläget bor det två ungdomar i varje rum. Om ungdomen får uppehållstillstånd bor man kvar i boendet tills man är 18 år gammal om inte en socialsekreterare gör en annan bedömning. Därefter slussas ungdomen ut i träningslägenhet och därefter till eget boende.

Många barn kommer till anhöriga i kommunen och då placeras de ofta i de familjerna. Det är ytterst ovanligt att yngre barn kommer utan någon anhörig och placeras i familjehem.

Har du frågor om kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn eller är intresserad av att bli familjehem, kontakta individ- och familjeomsorgen på telefonnummer 0499-178 19.

Migrationsverkets asylboenden i kommunen

I kommunen finns ett boende för asylsökande. Det är lägenheter som hyrs av Migrationsverket i ett bostadsområde i Blomstermåla. Kommunen ansvarar för att erbjuda asylsökande barn och ungdomar på dessa boenden skola och barnomsorg.

För frågor om Migrationsverkets asylboenden kontakta Migrationsverkets kontor i Kalmar på telefonnummer 010-203 45 09.

Senast kontrollerad: 2017-03-03.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier