Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Fakta om Mönsterås » Geografi

Mönsterås geografi

Vy från Storgatan, mot Västgötagatan och vattnet

Mönsteråstrakten fick sin karaktär och form redan för mer än 8000 år sedan, av smältvattnet som rann ut ur jökelportarna vid den smältande inlandsisens kant. Då bildades rullstensåsarna som slingrar sig från inlandet mot sydöst och ut till havet likt väldiga grusormar.

Samhällen byggda på åsar

På åsarnas torra ryggar anlades de stigar, senare vägar, som fortfarande utgör grunden för vägförbindelserna mellan skogsbygderna i väster till havet i öster. Den tidigaste bebyggelsen knöts till vägarna på åsarna. Här fanns det också tillgång till gott dricksvatten i källorna och odlingsbar jord nedanför grusryggarna.

Bebyggelsen på åsarna är mycket karaktäristisk för Mönsterås kommun med omgivningar. Pataholm, Ålem, Blomstermåla, Långemåla, Ruda, Högsby och Berga ligger på den mäktigaste rullstensåsen, Högsbyåsen. Kommuncentrumet Mönsterås är byggt på och omkring Mönsteråsåsen. Fliseryd och Finsjö är uppbyggda på Fliserydsåsen.

Två åar som pulsådror genom kommunen

Naturen och livet i Mönsteråstrakten, från skogarna i väster till haven i öster, kan också studeras utifrån de mäktiga vattendragen Emån och Alsterån. Båda åarna utgör pulsådror i landskapet och har stora natur- och kulturvärden.

Emån sträcker sig 36 kilometer genom Mönsterås kommun, bland annat genom Fliseryds samhälle. Bara inom kommunen faller Emån 60 meter ner till mynningen vid Em.

Alsterån sträcker sig 16 kilometer genom kommunen och faller på denna sträcka 45 meter till mynningen alldeles norr om Pataholm. Ån slingrar sig i kanten av Blomstermåla och rätt genom Ålem.

Närheten till dessa vattendrag skapar vackra och upplevelserika boendemiljöer. Åarna ger också rika möjligheter till naturupplevelser, från paddling eller fiske till djupare naturvetenskapliga studier av till exempel Emåns många riksintressen.

Skärgårdskust med många öar ger kommunen prägel

Inget ger en sådan särprägel åt Mönsterås kommun som dess skärgårdskust. Kuststräckan i Mönsterås kommun uppgår till drygt 150 kilometer. I kommunen finns 300 öar, större än ett halvt tunnland. Därtill kommer långt fler mindre kobbar och skär. Två av ögrupperna är naturreservat, Lövö och Vållö.

Den sista landpunkten i Mönsterås kommun är Dämmans fyrplats. För sjöfarten är Dämman ersatt av en helautomatisk fyr.

Senast kontrollerad: 2016-04-04.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier