Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Teknisk service » Gator och trafik » Parkering och hyra av mark

Parkering och hyra av mark

Parkeringsskylt

Mönsterås kommun erbjuder ett stort antal parkeringsplatser runt om i kommunen. Överallt är parkeringen gratis. Däremot finns vissa platser där parkering är tidsbegränsad.

Generellt är det möjligt att parkera 24 timmar under vardagar, men i till exempel Mönsterås köping (Storgatan med sidogator) får man som regel stå som längst två timmar eller ännu kortare tid på vissa platser. Här bedrivs parkeringsövervakning och du behöver använda en parkeringsskiva på skyltade parkeringsplatser.

Du som är bosatt eller arbetar inom Mönsterås kommun har möjlighet att ansöka om olika typer av parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Är du rörelsehindrad kan du söka tillstånd för parkering hos kommunen. De nya handikapptillstånden gäller i hela EU. Med parkeringstillstånd parkerar du gratis i de flesta orter, men undantag finns.

Enligt nuvarande regler ska parkeringstillstånden förses med den sökandes foto och namnteckning. Handikapptillstånden är kostnadsfria, men du måste själv skaffa ett foto i passfotoformat och ett aktuellt läkarintyg.

Ansökan och bilaga för foto och underskrift hittar du till höger (två blanketter).

Parkeringstillstånd för nyttoparkering

Det finns möjlighet att begära ett så kallat nyttoparkeringstillstånd om man som till exempel hantverkare eller jourbilsförare behöver parkera längre än vad som är tillåtet.

Parkeringstillstånd för boende på Kuggåsvägen

Bor du längs Kuggåsvägen kan du söka parkeringstillstånd för boende. Det är annars förbjudet att parkera längs huvudled.

Parkeringsskiva i centrala Mönsterås

Hand håller i p-skiva

I centrala Mönsterås parkerar du med en parkeringsskiva, p-skiva. Skyltar markerar de parkeringsplatser där p-skiva ska användas.

P-skivan ska användas på gångfartsområdet i centrum där det är tillåtet att parkera i två timmar mellan klockan 10:00 till 17:00 på vardagar och 10:00 till 13:00 på lördagar.

Uppmärkta parkeringsplatser i detta område kommer att vara avgiftsfria men du behöver ha en p-skiva synlig.

Parkeringsskivan kan du hämta gratis i receptionen på kommunhuset, biblioteket, turistbyrån samt i vissa affärer i centrum. Kommunens parkeringsvakt har även parkeringsskivor med sig i sin bil.

Ställplatser för husbilar

Vid hamnen i Mönsterås och Jungnerholmarna i Fliseryd finns uppställningsplatser för husbilar under sommarhalvåret, där du är välkommen att parkera över natten mot en avgift. I anslutning till dessa finns också servicebyggnader med tillgång till toalett och dusch. Mer information hittar du hos turistbyrån.

Hyra torgplats eller allmän plats

Delar av Torget i Mönsterås och delar av Torget i Blomstermåla är allmänna försäljningsplatser för torghandel. Det är torghandel lördagar klockan 7 till 14. Det finns fasta och tillfälliga platser som bokas genom tekniska kontoret.

Är du intresserad av att hyra eller arrendera allmän platsmark för till exempel en uteservering, ett tält, reklamskylt eller försäljning på offentlig plats så kontaktar du också tekniska kontoret.

Tillstånd för tillfälliga evenemang

För tillfälliga evenemang på allmän platsmark behövs polistillstånd. Kommunen upplåter mark och kan stänga av gator och torg. Du ansöker till Polismyndigheten, telefonnummer 0480-114 14. Därifrån skickas ansökan vidare till kommunen för handläggning och yttrande. Vid frågor om plats och datum för evenemang kontaktar du tekniska kontoret.

KONTAKT 

Trafikverket, tel. 0771-119 119  

Eva Bogh Gustafsson, administrativ assistent, tel. 0499-171 72
Skicka e-post

Ronnie Björkström, avdelningschef Teknisk service, tel. 0499-179 88
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2017-06-15.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier