Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Räddningstjänsten » Förebyggande » Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare till vissa byggnader/anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse angående brandskyddet till kommunens räddningstjänst.

Den skriftliga redogörelsen ska lämnas till kommunen och den som bedriver verksamheten ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs. Längre ner på sidan kan du hitta blanketten. Följande objekt måste ha en skriftlig redogörelse.

  • Vård
  • Skola
  • Hotell
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader där det är stor risk för allvarliga skador vid brand

Det är alltid fastighetsägare eller verksamhetsutövaren som bär ansvaret för att brandskyddet är tillräckligt i en byggnad. Den tillsyn som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande följs. För mer information läs Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskydd.

 

Här hittar du den aktuella blanketten för Skriftlig redogörelse.

Senast kontrollerad: 2016-01-07.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier