Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Miljökontoret

Miljökontoret

Miljökontorets ansvarsområde styrs av bland annat av miljöbalken,  livsmedelslagen och flera andra lagar, förordningar och föreskrifter. Regelbunden tillsyn sker inom områdena miljöskydd och livsmedel.

I tillsynsarbetet ingår inspektioner, provtagningar, mätningar, utredningar och information. Miljökontoret medverkar även i kommunala planeringsfrågor, och arbetar förebyggande genom riktad information till företag och allmänhet. Vidare omfattar arbetet naturvård, kustmiljö och kalkning av sjöar.
 
Miljönämnden deltar även i Miljösamverkan Sydost. Detta arbete innebär bland annat samordnade tillsynsprojekt inom länet.

En del av ansvarsområdet omfattar medverkan i Kalmarsundskommissionen, Alsteråns Vattenråd, Kalmar läns luftvårdsförbund och Sveriges Ekokommuner.

Målet med arbetet är att alla ska få en bra livsmiljö och att öka miljömedvetenheten hos allmänheten.

Telefonnummer: 0499-171 51
E-post: miljökontoret/miljönämnden
 

Senast kontrollerad: 2015-09-08.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier