Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kontakta oss

Kontakta oss

Administrativa avdelningen

Thomas Nilsson

Teknisk chef
Tel: 0499-17170
Skicka e-post till: Thomas Nilsson

 
Anne-Maj Gardstig

Samordnare, arrende, skogsbruk, vaktmästeri
Tel: 0499-171 86
Skicka e-post till: Anne-Maj Gardstig

 

Plan- och byggavdelningen

Henrik Eriksson

Plan- och byggchef, Övergripande ansvar för planerings-, bygglovs-, exploaterings- och kart- och mätfrågor
Tel: 0499-17156
Skicka e-post till: Henrik Eriksson

 
Emma Bensköld

Planarkitekt, detaljplanering, översiktlig planering
Tel: 0499-171 58
Skicka e-post till: Emma Bensköld

 
Kamal Eliassi

Byggnadsinspektör, Bygglovsärenden, Bostadsanpassningsärenden
Tel: 0499-179 96
Skicka e-post till: Kamal Eliassi

 
Frida Emtorp

Planarkitekt Detaljplanering, Översiktlig planering, Bygglovsärenden
Tel: 0499-179 93
Skicka e-post till: Frida Emtorp

 
Jonas Hagström

Kart- och GIS-ingenjör, Utveckling och drift av GIS, Kartbeställningar, Kartdatabashantering
Tel: 0499-171 80
Skicka e-post till: Jonas Hagström

 
Håkan Johansson

Kart-/mätingenjör, Fältmatning, Utstakning, Kartbeställning, Kartdatabashantering
Tel: 0499-171 63
Skicka e-post till: Håkan Johansson

 
Maria Lindgren

Administrativ handläggare, Bostadsanpassningsärenden, Bygglovsärenden
Tel: 0499-171 59
Skicka e-post till: Maria Lindgren

 
Torgny Kratz

Exploateringsingenjör, Köp och försäljning av mark, Exploateringsavtal, Fastighetsbildningsfrågor
Tel: 0499-171 62
Skicka e-post till: Torgny Kratz

 
Elin Petersson

Bygglovsassistent/assistent, Administrativa göromål inom plan- och byggavdelningen samt renhållning
Tel: 0499-171 61
Skicka e-post till: Elin Petersson

 
Sandra Wenemo

Bygglovshandläggare, Byggnadsnämndens sekreterare, Bygglovsärenden, Ansvarig för Byggnadsnämndens kansli
Tel: 0499-171 57
Skicka e-post till: Sandra Wenemo

 

Teknisk service

Ronnie Björkström

Avdelningschef teknisk service
Tel: 0499-179 88
Skicka e-post till: Ronnie Björkström

 
Kent Andersson

Arbetsledare teknisk service
Tel: 0499-17473
Skicka e-post till: Kent Andersson

 
Eva Bogh-Gustafsson

Administrativ assistent, parkeringstillstånd, båtplatser och upplåtelse av mark
Tel: 0499-17172
Fax: 0499-17902
Skicka e-post till: Eva Bogh-Gustafsson

 
Göran Faxhed

VA-ingenjör, belysning
Tel: 0499-171 75
Fax: 0499-179 02
Skicka e-post till: Göran Faxhed

 
Erik Innerstedt

Gatuingenjör
Tel: 0499-171 65
Skicka e-post till: Erik Innerstedt

 
Sara Lööw

Renhållningen Mörkeskog
Tel: 0499-173 80
Skicka e-post till: Sara Lööw

 
Oskar Olsson

Landskapsingenjör
Tel: 0499-17188
Skicka e-post till: Oskar Olsson

 
Mikael Petersson

Ledningsnätsingenjör
Tel: 0499-171 66
Skicka e-post till: Mikael Petersson

 
Lena Simonsson

Miljöingenjör
Tel: 0499-179 89
Skicka e-post till: Lena Simonsson

 

Fastighetsavdelningen

Lars Petersson

Fastighetschef, driftsfrågor, personalfrågor, hyresavtal, projekt ny- och tillbyggnad
Tel: 0499-17181
Skicka e-post till: Lars Petersson

 
Peder Johansson

Byggnadsingenjör, underhåll och projekt inom Mönsterås och Fliseryd
Tel: 0499-179 75
Skicka e-post till: Peder Johansson

 
Pontus Lindeberg

Byggnadsingenjör
Tel: 0499-179 75
Skicka e-post till: Pontus Lindeberg

 
Louise Sanderhem

Administrativ assistent, hyreskontrakt, nycklar, felanmälan fastigheter
Tel: 0499-171 84

 
Niclas Svensson

Byggnadsingenjör, underhåll och projekt inom Blomstermåla, Ålem och Timmernabben
Tel: 0499-171 83
Skicka e-post till: Niclas Svensson

 

Mönsterås stadsnät

Eva Karlsson

Bredbandssamordnare
Tel: 0499-171 35

 
Lars Aronsson

Assistent
Tel: 0499-170 58

 
Lena Fermskog

Assistent
Tel: 0499-170 57

 
Niklas Karlsson

Assistent
Tel: 0499-179 67

 
Merja Öhlin

Assistent
Tel: 0499-170 56

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier