Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Blanketter

Blanketter

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter som rör boende och byggande.

Flera blanketter fyller du i som ett formulär direkt i webbläsaren, som du sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Avfall

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om uppehåll i sophämtning

199,50 kB

2016-04-08

application/pdf Grundläggande karaktärisering av inert/icke-farligt avfall till deponi

147,55 kB

 

2017-10-12

application/pdf Mottagandeblankett för inert/icke-farligt avfall till deponi

113,41 kB

2016-03-23

 
Boende

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ajourhållning av lägenhetsregistret (flerbostadshus och specialbostäder) Ajourhållning av lägenhetsregistret (flerbostadshus och specialbostäder)

 

eForm

2017-09-13

Ajourhållning av lägenhetsregistret (småhus och fritidshus) Ajourhållning av lägenhetsregistret (småhus och fritidshus)

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

136,58 kB

 

2017-04-28

application/pdf Ansökan om trädfällning på kommunens mark

138,22 kB

2016-01-25

 
Byggande

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om eldstad/rökkanal Anmälan om eldstad/rökkanal

 

eForm

2017-09-13

Anmälan/ansökan om installation av värmepump Anmälan/ansökan om installation av värmepump

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om förhandsbesked Ansökan om förhandsbesked

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om strandsskyddsdispens Ansökan om strandsskyddsdispens

 

eForm

2017-09-13

Begäran om planbesked Begäran om planbesked

 

eForm

2017-09-13

Beställning av karta Beställning av karta

 

eForm

2017-09-13

Beställning av lägeskontroll Beställning av lägeskontroll

 

eForm

2017-09-13

Beställning av utstakning Beställning av utstakning

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig

620,72 kB

2017-04-28

Rivningsanmälan Rivningsanmälan

 

pdf

2017-09-13

application/pdf Rivningsplan med tillhörande materialinventering

275,99 kB

 

2017-04-28

Teknisk beskrivning (bilaga till bygganmälan) Teknisk beskrivning (bilaga till bygganmälan)

 

eForm

2017-09-13

Teknisk beskrivning av VA-installation Teknisk beskrivning av VA-installation

 

eForm

2016-03-23

Uppgift om kontrollansvarig (bilaga till ansökan om bygglov) Uppgift om kontrollansvarig (bilaga till ansökan om bygglov)

 

eForm

2017-09-13

Översiktlig teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov) Översiktlig teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov)

 

eForm

2017-09-13

 
Fiberanslutning

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Avtal för anslutning till stadsnät för privatperson/villaägare

139,94 kB

Obs! Skicka in 2 exemplar

2016-07-06

 
Gator och trafik

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om blomlåda på gatumark

121,57 kB

2016-01-25

Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om dispens för tung transport

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om driftbidrag för enskild väg

106,24 kB

2016-01-26

application/pdf Ansökan om schaktning

108,89 kB

2016-01-25

application/pdf Ansökan om särskilt driftbidrag för enskild väg

116,66 kB

2016-01-26

Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om transporttillstånd, kommun Ansökan om transporttillstånd, kommun

   

2015-01-12

 
Parkeringstillstånd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

 

2017-10-05

 
Sotning och brandskydd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anmälan om tillfällig hantering av gasol

52,02 kB

2016-01-22

application/pdf Ansökan om sotning av egen eldstad

19,46 kB

 

2015-01-12

application/pdf Ansökan om tillstånd för explosiva varor

221,68 kB

 

2015-01-12

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Intresseanmälan deltidsbrandman

110,35 kB

 

2015-01-12

application/pdf Skriftlig redogörelse brandskydd

69,67 kB

 

2015-01-12

application/pdf Ändring av föreståndare för brandfarlig vara

208,94 kB

 

2015-01-12

 
Vatten och avlopp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om bidrag till vatten- och avloppsanläggning som ej kan anslutas till kommunens VA-nät

130,61 kB

 

2016-01-25

application/pdf Servisanmälan, anmälan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

120,42 kB

 

2016-01-25

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier