Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning » Abonnemang och avgifter

Abonnemang och avgifter för renhållning

Avgiften du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för sophanteringen. Delvis betalar du en fast avgift för sophämtningen, som beror på hur stort sopkärl du har. Delvis betalar du en viktavgift för det avfall du lägger i soptunnan.

Om du själv sorterar och återvinner så mycket som möjligt, minskar du mängden sopor som ska hämtas. Därmed påverkar du också hur mycket du måste betala för sophämtningen.

Din faktura kommer varannan månad, tillsammans med fakturan för vatten och avlopp.

Anmäl till oss om du flyttar

När fastigheten övergår till ny ägare ska du anmäla detta till kommunens ekonomiavdelning (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan). Du ska uppge den nye ägarens namn, personnummer, adress och tillträdesdag. 

Förändringar i ditt abonnemang

Vill du beställa en större eller mindre soptunna eller extra hämtning, kan du använda dig av formuläret Din sophämtning.

Avgifter för privatpersoner (inkl. moms)

Abonnemangsavgift för sophämtning

Storlek på sopkärl

190 l

370 l

660 l

Permanentbostäder

817 kr

1107 kr

1509 kr

Fritidsbostäder (10 hämtningar)

703 kr

930 kr

1247 kr

Viktavgift

2,71 kr/kg

Administrationsavgift för byte av kärlstorlek

285 kr

 

Hämtning av grovavfall (max 3 kolli)

293 kr

 

Extra tömning  av kärl (inom dagens område)

43 kr

 

Akut tömning av kärl (utanför dagens område)

238 kr

 

Mottagningsavgifter på Mörkeskogs avfallsanläggning

På avfallsanläggningen kan du lämna sorterat grovavfall. Privathushåll får lämna 60 kilo per invägning utan avgift. Elektronikskrot och farligt avfall är avgiftsfritt för privathushåll.

Typ av avfall

Avgift för privathushåll

Asbest

1344 kr/ton

Aska

1344 kr/ton

Blandat avfall

0,76 kr/kg

Brännbart avfall

1294 kr/ton

Flisbart trämaterial och stubbar

389 kr/ton

Restavfall till deponering

1344 kr/ton

Stenmaterial till krossning Ø > 10 cm

283 kr/ton

Avgifter för företag och verksamheter (exkl. moms)

Abonnemangsavgift för sophämtning

Storlek på sopkärl/container

190 l

370 l

660 l 

3 m3   

5 m3    

8 m3   

Permanentbostäder

653 kr

886 kr

1207 kr

5127 kr

6601 kr

11519 kr

Fritidsbostäder (10 hämtningar)

563 kr

744 kr

998 kr

2641 kr

3413 kr

5448 kr

Viktavgift

 

 

2,17 kr/kg

Administrationsavgift för byte av kärlstorlek

228 kr

Administrationsavgift för byte av containerstorlek

665 kr

Hämtning av grovavfall (max 3 kolli)

235 kr

Extra tömning av kärl (inom dagens område)

34 kr

Extra tömning av container (inom dagens område)

57 kr

Akut tömning av kärl (utanför dagens område)

191 kr

Akut tömning av container (utanför dagens område)

373 kr

Mottagningsavgifter på Mörkeskogs avfallsanläggning

På avfallsanläggningen kan du lämna sorterat grovavfall. För företag gäller avgiften från första kilot. Farligt avfall från företag mottages ej.

Typ av avfall

Avgift för verksamheter

Asbest

1075 kr/ton

Aska

1075 kr/ton

Bilbatteri

11 kr/st

Blandat avfall

0,68 kr/kg

Brännbart avfall

1035 kr/ton

Flisbart trämaterial och stubbar

311 kr/ton

Gjutsand

58 kr/ton

Metallskrot

241 kr/ton

Oljefilter

9 kr/st

Osorterat bygg- och rivningsavfall

2865 kr/ton

Osorterat grovavfall till sortering

2865 kr/ton

Restavfall till deponering

1075 kr/ton

Sand och vatten

1075 kr/ton

Stenmaterial till krossning Ø > 10 cm

226 kr/ton

Tryckimpregnerat trä

1584 kr/ton

Vitvaror

35 kr/st

Wellpapp

250 kr/ton

Alla måste betala för renhållning

Alla fastigheter i kommunen är skyldiga att ha ett abonnemang för renhållning. Det är inte tillåtet att transportera hushållssoporna hem från till exempel sommarstugan, eller gräva ner dem på tomten.

Om din fastighet ska stå tom en längre tid (permanentbostäder minst 5 månader och fritidshus 12 månader) kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Använd blanketten Ansökan om uppehåll i sophämtning. Ansökan måste göras minst två månader före önskat uppehåll.

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen, fakturafrågor, telefon 0499-171 44
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2017-01-03.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier