Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Illustration av produkter som kan återvinnas hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Kommunens invånare, företag och verksamheter producerar tillsammans åtskilliga ton sopor varje år. Det är Mönsterås kommuns ansvar att samla in, transportera och återvinna eller bortföra det hushållsavfall, latrin och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen.

Ditt hushållsavfall slänger du i soptunnan, som vi tömmer varannan vecka. Har du en fritidsbostad tömmer vi soptunnan från v. 19 - v. 38. Schema för när sopbilen kommer hittar du under Hushållsavfall och soptömning.

Latrin hämtas måndagar och tisdagar ojämna veckor under perioden v. 19 - v. 37.

Grovavfall och miljöfarligt avfall sorterar du och lämnar till oss på Mörkeskogs avfallsanläggning.

Öppettider

Mörkeskogs avfallsanläggning har öppet

Måndag

7.00 – 18.00

Tisdag till fredag

7.00 – 16.00

Lördag

8.00 – 14.00

Stängt röda dagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Glömt ställa ut tunnan?

Om du glömt ställa ut soptunnan kan du beställa extra hämtning. Ring Mörkeskogs avfallsanläggning, numret hittar du längst ner på sidan.

Lämna trasiga elprylar i Samlaren i affären

Ditt farliga elavfall, som till exempel batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik som mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar, kan du lämna i Samlaren.

Inkasthålen på samlaren har en diameter på 11 cm.

Samlaren finns i fem livsmedelsbutiker i kommunen:

  • COOP Konsum, Mönsterås
  • ICA Supermarket Algots, Mönsterås
  • ICA Nära, Ålem
  • COOP Konsum, Blomstermåla
  • ICA Nära, Fliseryd

Miljöbilen hämtar farligt avfall

Två gånger om året kommer miljöbilen till Mönsterås kommun för att samla in farligt avfall, varje vår och höst. Bilen stannar på centrala platser i varje tätort, där du enkelt kan ta med och lämna ditt farliga avfall.

Under 2018 kommer Miljöbilen den 28 april och den 29 september.

Förpackningar lämnar du på återvinningsstationerna

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnar du på någon av de 18 återvinningsstationer som finns i kommunen. För den här typen av avfall gäller så kallat producentansvar, vilket innebär att det är tillverkaren som ska ta hand om förpackningarna när de blivit avfall. Detta är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som sköter.

Behöver en container tömmas eller städas, kan du rapportera synpunkter till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Här hittar du återvinningsstationerna

Nedan hittar du en lista över vart återvinningsstationerna i kommunen är placerade.

Blomstermåla

Mönsterås

Timmernabben

Algatan

Hammarglo

Matöppet, Nyemålavägen

Sandbäckshult

Hembygdsgården, Kvarngatan

Hamnen

Smedjegatan

Idrottsgatan

 

 

Konsum, Garvarevägen

Ålem

Fliseryd

Mörkeskogs avfallsanläggning

Johan Skyttes väg

Finsjö

Netto, Blanka Ängars väg

Järnvägsgatan

ICA Nära, Kyrkvägen

Parkgatan

Pataholm

 

Skepparvägen

 

Producentansvaret gäller också läkemedel, som du lämnar på apoteket, och bildäck som du lämnar till en återförsäljare för däck. Till exempel fönsterglas, vaser, brickor av plast eller böcker räknas inte som förpackningar, och ska alltså inte lämnas på återvinningsstationen.

Projekt Sortera smart!

Projekt Sortera smart! är ett projekt som handlar om att ta tillvara på den energi och de näringsämnen som finns i matavfallet. Matavfallet samlas in och behandlas så att biogas och biogödsel framställs.

Läs mer om projekt Sortera smart!

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen, fakturafrågor, telefon 0499-171 44
Skicka e-post

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11

Senast kontrollerad: 2018-02-16.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier