Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Aktuella projekt

Aktuella projekt

I Mönsterås finns olika boendemiljöer, alla typer av service och bra utvecklingsmöjligheter till företag. Det är många projekt på gång, och vi jobbar ständigt med förbättringen av livskvalitén i kommunen.

Centrala Mönsterås: Integrerat äldreboende och förskola

Situationsplan Kv Smörblomman 5, nytt integrerat äldreboende och förskola

Situationsplan Kv Smörblomman 5, Mönsterås

I ett nytt centralt fastighetsprojekt integrerar kommunen äldreboende och förskola. Det ska skapa en brygga över generationsgränserna. Barn och äldre i samma byggnad. Det möjliggör att kunna äta måltider och genomföra aktiviteter tillsammans och gemensamma utevistelser i trevliga miljöer. Fastighetsbolaget Vectura Fastigheter AB, som tillhör Investorkoncernen, ska planera, genomföra och vara långsiktig fastighetsägare. Mönsterås kommun tecknar ett långsiktigt hyresavtal.

Ett äldreboende om 20 platser, korttidsplatser för äldre om 20 platser och fyra avdelningar förskola ska byggas på den välkända Solhemstomten i Mönsterås. I byggnaden kommer också ett tillagningskök att byggas och kaféverksamhet planeras. Mönsterås vill ha kvalitet med närhet mellan tillagning och servering. Platsen medger, utöver en vacker och funktionell byggnad med moderna verksamhetslokaler som bidrar till en hög kvalitet i verksamheten, fantastiska utemiljöer. I så stor utsträckning som möjligt kommer trä att vara byggnadsmaterial, vilket är något som kommunen värdesätter.

Anbud på själva bygget ska tas in av Vectura Fastigheter AB och därefter planeras byggstart sommaren 2018 och att det hela ska stå klart kring årsskiftet 2019/2020.

 

Nytt bostadsområde i hamnen

Byggnationen i Hamnen är i full gång och de först husen beräknas vara klara för inflytt 1 februari 2018. Mönsterås bostäder AB bygger fyra tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje hus, fyra tvåor och fyra treor, alla med inglasad balkong, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin. 

Har du frågor eller om du är intresserad och vill veta mer, får du gärna kontakta Mönsterås Bostäder AB.

http://www.monsterasbostader.se/Hamnen

 

Hmna

Hamnen

Aktuella VA-utbyggnadsprojekt

Mönsterås kommun planerar för utbyggnad av vatten och avlopp i flera områden inom de närmaste åren. Under 2016 byggdes VA till Solberga och under 2017 planeras utbyggnad till Ramsås.

Dricksvatten
Ramsås - 2017

Kommunen har projekterat området. Ett informationsmöte för fastighetsägarna hölls i september 2016. Samordning med Mönsterås Stadsnät och Ålem Energi. Utbyggnad planeras för Ramsås öster och väster om E22, byggstart under hösten 2017.

Mönsterås - Timmernabben 2018

I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben planeras utbyggnad av vatten och avlopp i området. Trafikverket är projektägare och håller i planeringen i stort. För frågor kring VA-utbyggnaden kontaktas kommunens VA-avdelning.

Läs mer om planerna på Trafikverkets hemsida

Skälleryd - 2018

Berörda fastighetsägare bjöds in till informationsmöte i juni 2017. Projektering pågår under året. 

Senast kontrollerad: 2017-12-11.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier