Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Skolskjuts » Gymnasieelevers resor

Gymnasieelevers resor

Rätten till skolskjuts gäller för gymnasieelever med längre än sex kilometer mellan bostaden och skolan respektive bostad och hållplats. Elever som har rätt till skolskjuts får utan kostnad ett terminskort, som berättigar till två resor per dag med kollektivtrafik.

För inackorderade elever gäller avståndet sex kilometer mellan inackorderingsadressen och skolan inom studiekommunen.

Där kollektivtrafik saknas kan:

  • kontantersättning mellan bostad och skola erhållas
  • anslutningsbidrag mellan bostad och hållplats erhållas

Gällande fastslagna ersättningsbelopp för läsåret framgår i protokollsutdraget om du klickar på filen här nedan:

För mer upplysningar ring 0499-171 07 eller 0499-175 00.

Ansökan om resebidrag skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 33
383 21 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2017-10-02.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier