Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Särskola

Särskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

I Mönsterås kommun finns grundsärskolan och inriktningen träningsskola vid Krungårdsskolan i Blomstermåla.

En elev som är inskriven i särskolan kan få sin undervisning i klass i grundskolan. Detta kallas för individintegrering och kan förekomma inom Mönsterås kommun.

Ämnen i grundsärskola och träningsskola

Grundsärskolan omfattar utbildning i bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik.

Träningsskolan omfattar utbildning i estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Betyg kan begäras från årskurs 6

Om en elev eller vårdnadshavare begär det, ska sätter grundsärskolan betyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Som betyg används beteckningarna A, B, C, D eller E (där högsta betyg är A och lägsta betyg E). För en elev som inte uppnår kraven för betyget E, sätts inget betyg i ämnet.

KONTAKT

Särskolan, tel: 0499-176 19

 

Tom Borgebäck, administratör, tel: 0499-176 00
Skicka e-post

 

Per Nilsson Ekholm, rektor årskurs 7-9 och särskola,

tel: 0499-176 01
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2017-11-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier