Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kontakta oss » Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Christina Samuelsson

Socialchef
Tel: 0499-171 03
Fax: 0499-179 00

 
Elisabet Gustafsson

Individ- och familjeomsorgschef
Tel: 0499-178 13
Fax: 0499-179 04

 
Anita Granström

Enhetschef Biståndsenheten, samordnare omsorg
Tel: 0499-170 10
Fax: 0499-179 00

 
Malin Hansen

Enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder.
Tel: 0499-174 06
Fax: 0499-179 08

 
Anna Vuorijärvi

Enhetschef hälso- och sjukvård
Tel: 0499-173 65

 
Else-Britt Gustavsson

Enhetschef för Åshaga
Tel: 0499-172 17
Fax: 0499-179 20

 
Giedre Dennerporth

Resursenhetschef
Tel: 0499-177 44
Fax: 0499-179 20

 
Jenny Ljungman

Enhetschef för omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning
Tel: 0499-170 20
Fax: 0499-179 20

 
Johanna Andersson

Enhetschef för personliga assistenter
Tel: 0499-173 96
Fax: 0499-179 09

 
Johanna Hultgren vikarie Daniel Backenius

Enhetschef för korttidsverksamhet, korttidstillsyn, stödfamilj, familjehem och daglig verksamhet.
Tel: 0499-178 35
Fax: 0499-179 08

 
Karin Gustafsson

Enhetschef för bemanning, personalpool, vikarierekrytering och samordning av praktikplatser.
Tel: 0499-170 24
Fax: 0499-220 12

 
Kerstin Bergstedt

Enhetschef för personliga assistenter
Tel: 0499-178 21
Fax: 0499-179 09

 
Angelika Kallström

Enhetschef för hemtjänst Ålem/Timmernabben och Blomstermåla
Tel: 0499-177 42
Fax: 0499-179 38

 
Leif Svensson

Enhetschef för Arbetsmarknadsenheten - Hjulet
Tel: 0499-178 48
Fax: 0499-179 15

 
Lizette Silveräng

Enhetschef för Allégården och Solgården
Tel: 0499-179 61
Fax: 0499-179 05

 
Madeleine Bjurelid

Enhetschef för Prästkullen, Smörblomman samt träffpunkterna
Tel: 0499-173 04
Fax: 0499-179 09

 
Madeleine Mellström

Enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder.
Tel: 0499-178 65

 
Marie Simonsson

Enhetschef Ekåsa och Fliseryd hemtjänst
Tel: 0499-176 44

 
Terese Stenander

Enhetschef för hemtjänst södra Mönsterås
Tel: 0499-174 02
Fax: 0499-179 09

 
Ulrika Axelsson

Enhetschef för Torshaga
Tel: 0499-177 50
Fax: 0499-179 38

 
Carole Rehn

Handläggare LSS och bemanning.
Tel: 0499-178 23

 
Agnes Svensson

Utredningssekreterare
Tel: 0499-178 05
Skicka e-post till: Agnes Svensson

 
Ana Becovic

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn 0-12 år
Tel: 0499-178 46
Fax: 0499-179 04

 
Anna-Lena Blomberg

Utvecklingssamordnare
Tel: 0499-179 57
Fax: 0499-179 00

 
Annika Svendsby

Handläggare personlig assistans
Tel: 0499-178 22
Fax: 0499-179 09

 
Carina Boberg

Handläggare
Tel: 0499-178 19
Fax: 0499-179 04

 
Carina Ternlund Karlsson

Assistent
Tel: 0499-171 05
Fax: 0499-179 00

 
Hanna Synnermark

Controller
Tel: 0499-171 09
Fax: 0499-17900

 
Jeanette Stenström

1:e socialsekreterare för vuxenenheten
Tel: 0499-178 54
Fax: 0499-179 04

 
Louise Mangotsson

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn och unga 13-18 år
Tel: 0499- 178 44
Fax: 0499-179 04

 
Pauline Ottosson

Administratör
Tel: 0499-170 34
Fax: 0499-179 48
Skicka e-post till: Pauline Ottosson

 
Pia Nes

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0499-173 75
Fax: 0499-179 48

 
Sofia Brissman

Handläggare
Tel: 0499-171 02
Fax: 0499-179 00

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier