Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Blanketter

Blanketter

Ursäkta röran, vi bygger om för att göra det lättare! Snart kommer du att kunna hitta blanketter och e-tjänster på ett enklare sätt, men innan dess kan det bli lite rörigt.

Vi hoppas att du har överseende med det, det blir snart bättre! Om du inte hittar den blankett du söker kan du söka efter den i Mina sidor.

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter.

Flera blanketter är s.k. eForms, formulär som du fyller i direkt i webbläsaren, och sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja att skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Välj kategori

Välj kategori nedan för att komma direkt till den blankett du söker i blankettarkivet.

Avfall

Gator och trafik

Parkeringstillstånd

Barnomsorg

Grundskola

Serveringstillstånd och försäljning av folköl

Boende

Gymnasiet

Sotning och brandskydd

Byggande

Livsmedelsverksamhet

Subventionerade resor

Djurhållning

Lotterier

Tjänstedirektivet

Enskilda avlopp

Miljöfarlig verksamhet

Tobaksförsäljning

Fiberanslutning

Musik & kulturskolan

Vatten och avlopp

Föreningar/organisationer

Omsorg och hjälp

Vårdnadsbidrag

 

Barnomsorg

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Ansökan om utökad tid

52,89 kB

2015-12-15

application/pdf Avgiftsfri allmän förskola

73,38 kB

2015-12-15

Barnomsorg via webben Barnomsorg via webben

   

2018-01-22

 
Boende

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

136,58 kB

 

2017-04-28

 
Byggande

Föreningar och organisationer

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anmälan om föreningsbildande uppgifter

117,95 kB

Föreningsnämnden

2017-04-18

application/pdf Ansökan om evenemangsbidrag

205,80 kB

2018-02-20

application/pdf Ansökan om extra anslag

117,34 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Ansökan om föreningsbidrag från kommunstyrelsen

130,97 kB

Kommunstyrelsen
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Ansökan om hall- och plantider för inom- och utomhusidrott

277,41 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 maj

2017-05-24

application/pdf Ansökan om ledarutbildningsbidrag

135,79 kB

Föreningsnämnden

2016-01-25

application/pdf Ansökan om LOK-stöd/aktivitetsstöd

301,99 kB

(1 av 2)
Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 25 februari resp. 15 augusti

2016-08-02

application/pdf Ansökan om ungdomsledarstipendium

114,90 kB

Föreningsnämnden
Sista förslagsdag 1 oktober

2017-10-06

application/pdf Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningsnämnden

314,38 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2017-11-14

application/pdf Ansökan om verksamhetsbidrag till kulturnämnden

123,31 kB

Kulturnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Kulturstipendium, stadgar och formulär

16,18 kB

Kulturnämnden
Sista förslagsdag 1 oktober

2016-01-22

application/pdf Närvarokort LOK-stöd

7,81 kB

(2 av 2)
Föreningsnämnden
Bilaga till ansökan om LOK-stöd

2016-03-16

application/pdf Återrapportering vid evenemangsbidrag

108,00 kB

2017-07-07

 
Gator och trafik

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om blomlåda på gatumark

121,57 kB

2016-01-25

Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om dispens för tung transport

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om driftbidrag för enskild väg

106,24 kB

2016-01-26

application/pdf Ansökan om schaktning

108,89 kB

2016-01-25

application/pdf Ansökan om särskilt driftbidrag för enskild väg

116,66 kB

2016-01-26

 
Grundskola

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om specialkost i förskola och skola Ansökan om specialkost i förskola och skola

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Ledighetsansökan för elev

52,54 kB

2012-11-27

application/pdf Val av skola

66,66 kB

2014-01-30

 
Gymnasiet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan inackorderingsbidrag

170,41 kB

2009-09-28

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Ansökan resebidrag

200,78 kB

2009-10-01

 
Lotterier

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen, inklusive beslut Registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen, inklusive beslut

 

eForm

2017-11-16

 
Miljöfarlig verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

 

eForm

2017-09-13

 
Musik & kulturskolan

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan och avanmälan till Musik- och kulturskolan Anmälan och avanmälan till Musik- och kulturskolan

 

e-tjänst

2018-01-15

 
Omsorg och hjälp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan enligt socialtjänstlagen

186,51 kB

2018-02-28

Ansökan om LSS-insats Ansökan om LSS-insats

 

eForm

2017-09-13

application/msword Ansökan sjukersättning personlig assistans

211,50 kB

2015-11-25

application/pdf Fullmakt sjuklöneersättning personlig assistans

100,30 kB

2017-06-02

application/pdf Inkomstuppgift 2018

340,29 kB

2018-01-23

application/pdf Val av leverantör för hemtjänst

106,76 kB

2017-05-15

 
Parkeringstillstånd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

 

2017-10-05

 
Serveringstillstånd och försäljning av folköl

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan försäljning och servering av folköl Anmälan försäljning och servering av folköl

 

eForm

2017-09-13

Anmälan serveringsansvariga personer Anmälan serveringsansvariga personer

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

 

eForm

2017-09-13

 
Sotning och brandskydd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om tillstånd för explosiva varor

221,68 kB

 

2015-01-12

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Intresseanmälan deltidsbrandman

110,35 kB

 

2015-01-12

 
Subventionerade resor

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om subventionerade kollektiva arbetsresor

119,06 kB

Sista ansökningsdag 28 februari

2016-01-25

 
Tjänstedirektivet

Blanketter på svenska och engelska för företag och verksamheter / Forms in Swedish and English for companies and businesses.

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o... Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a... Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl") Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl")

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

 
Tobak

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Försäljning av tobaksvaror Försäljning av tobaksvaror

 

eForm

2017-09-13

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier