Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Social omsorg » Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Frågor som är markerade med * är obligatoriska.

För att utveckla och förbättra socialnämndens verksamhet i Mönsterås kommun är det viktigt att ta vara på synpunkter och klagomål.

Vem kan lämna synpunkter och klagomål?

Brukare, närstående, personal — alla medborgare i vår kommun har rätt att lämna synpunkter och klagomål.

Hur och till vem kommer mina synpunkter?

Den som vill lämna synpunkter eller klagomål kan antingen göra det skriftligt eller muntligt. I första hand lämnar du dina synpunkter och klagomål direkt till den som är ansvarig för att insatsen utförs, oftast enhetschefen, men du kan också skicka eller lämna dem direkt till socialförvaltningen via detta formulär.

Alla ärenden dokumenteras och används i förbättringsarbetet.

Så hanteras dina synpunkter och klagomål

Den som lämnar synpunkter och klagomål och lämnar namn och adress får en bekräftelse på att ärendet har mottagits samt om vem som kommer att utreda ärendet. Återkoppling görs när ärendet är utrett med besked om vilka förändringar som eventuellt blivit följden.

Synpunkter och klagomål redovisas i socialnämnden.

 

Dina synpunkter och klagomål

 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier