Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

LSS

Vem gäller lagen för?

Lagen vänder sig till dig som omfattas av någon av följande personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, men som förorsakar betydande                svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser som kan ansökas om:

 

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservise
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Råd och stöd - denna insats söks hos landstingets habilitering

 

 • Individuell plan kan begäras i samband med att insats enligt LSS beviljas.

För information om insatserna, se menyn till vänster.

Senast kontrollerad: 2016-05-13.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier