Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Social omsorg » Personer med funktionsnedsättning » Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

dc

Den dagliga verksamheten riktar sig mot personer med funktionsnedsättningar enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig.

Den dagliga verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och bidra till ökad delaktighet i samhället. Det övergripande målet med den dagliga verksamheten är att den enskilde ges möjlighet att leva som andra. Mönsterås kommuns mål och syfte med den dagliga verksamheten är att bidra till en personlig utveckling och på längre sikt ska syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Mönsterås kommuns erbjuder både aktiviteter med habiliterande inriktning och med produktionsinriktning.

Verksamheten utformas alltid i samarbete med den enskilde, vid behov dennes företrädare, och utgår ifrån en individuell genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med en kontaktman i arbetsgruppen och följs upp minst var sjätte månad, eller utifrån den enskildes behov. Utifrån genomförandeplanen får den enskilde arbeta fram ett personligt arbetsschema.

-------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitetshuset Måsen

Dagcenter Måsen öppnades den 11/6 1986 och innehöll då aktiviteter som handarbete, packarbete, gymnastik och bad. Sedan starten har verksamheten utvecklats och aktiviteterna likaså. Namnet har även ändrats med tiden och heter idag Aktivitetshuset Måsen, men inryms i samma lokaler. Idag är utbudet varierande och ändras kontinuerligt utifrån den enskildes behov och önskemål.

På Aktivitetshuset Måsen finns det idag tre grupper; Måseliten, Kreativa gruppen och Svalan.
Utöver utbudet på aktivitetshuset finns det även arbetsgrupper som ligger på andra platser i kommunen, Kärnebo och Legopacken. Förutom att tillhöra en arbetsgrupp erbjuder även Mönsterås kommun hjälp och stöd till att hitta en praktikplats med hjälp av en praktiksamordnare på verksamheten Steget ut. Steget ut har ingen lokal utan arbetar mot den ordinarie arbetsmarknaden. Praktiksamordnaren delar lokaler med LegoPacken.

Utöver dessa arbetsgrupper finns det även specifika aktiviteter som alla erbjuds att vara med på. Till exempel så erbjuds det ridning på torsdags förmiddagar samt möjlighet till sinnesträning och gå i skola.  

Senast kontrollerad: 2017-06-12.

Kärnebo

Kärnebo är en gård cirka 2 mil ifrån Mönsterås centralort och är en verksamhet som arbetar med djur och natur. Till Kärnebo tar man sig tillsammans med personalen i dagverksamhetens minibuss.

Legopacken

LegoPackens verksamhet finns i lokaler på Kuggås, i delar av arbetsmarknadsenheten Hjulets lokaler.

Lärkan

En av arbetsgrupperna på Aktivitetshuset Måsen.

Ridning

Ridning erbjuds till alla som är intresserade av hästar och ridning oavsett vad man i övrigt gör på sin dagliga verksamhet.

Servicegruppen

En av arbetsgrupperna inne på Aktivitetshuset Måsen där olika former av träning är en stor del av utbudet.

Sinnesträning

Sinnesträningen finns beläget på Aktivitetshuset Måsen och kan erbjudas till alla individer med daglig verksamhet, oavsett vad man gör. Sinnesträningen måste bokas på förhand.  

Kreativa gruppen

En av arbetsgrupperna på Aktivitetshuset Måsen där olika former av pyssel står i fokus.

Steget ut

Steget ut är Mönsterås kommuns verksamhet som riktar sig mot den ordinarie arbetsmarknaden i form av praktikplats.  

Måsen Nytt

Måsen Nytt är tidningen som alla med daglig verksamhet hjälper till att skriva.

 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier