Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Protokoll

Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansrådens sammanträden. Välj kategori nedan för att komma direkt till de protokoll du söker.

Med hänvisning till personuppgiftslagen kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på Internet.

Originalprotokoll, bilagor till protokoll samt äldre protokoll förvaras på respektive förvaltningskontor. Kontakta ansvarig nämndsekreterare om du vill ta del av dessa eller har frågor.

Gå direkt till protokoll från

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Folkhälsorådet

Näringslivsrådet

Funktionshinderrådet

Pensionärsrådet

Föreningsnämnden

Personalutskottet

Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Ungdomsrådet

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-22

55,85 kB

2018-01-09

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-08

68,77 kB

2018-01-09

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-11

95,99 kB

2018-01-09

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-12-14

1,83 MB

2017-12-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-09-06

524,45 kB

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-14

432,78 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-03

528,84 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-04-05

896,59 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-03-08

2,01 MB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-08

1,32 MB

 

2017-12-18

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-14

343,26 kB

2017-12-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06

1,46 MB

2017-12-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-25

80,31 kB

2018-01-09

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04

2,54 MB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-20

1,85 MB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-06

296,77 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-23

1,61 MB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-14

185,12 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22

555,71 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-26

513,75 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-22

905,28 kB

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-15

546,94 kB

 

2017-12-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-01-25

1,69 MB

 

2017-12-18

 
Byggnadsnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Folkhälsorådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2017-12-01

77,09 kB

2017-12-20

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2017-09-22

496,72 kB

2017-12-15

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2017-05-29

329,81 kB

2017-12-15

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2017-03-20

32,59 kB

2017-12-15

 
Funktionshinderrådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2017-12-04

186,53 kB

2017-12-20

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2017-10-02

125,17 kB

2017-12-20

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2017-05-22

24,54 kB

2017-12-15

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2017-05-08

13,15 kB

2017-12-15

application/pdf Funktionshinderrådets protokoll 2017-03-20

32,59 kB

2017-12-15

 
Föreningsnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2017-11-13

379,56 kB

2017-12-18

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2017-10-04

548,54 kB

2017-12-18

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2017-06-14

5,53 MB

2017-12-18

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2017-04-20

634,66 kB

2017-12-18

application/pdf Föreningsnämndens protokoll 2017-02-16

419,78 kB

2017-12-18

application/pdf Föreningsnämnden Protokoll 2017-12-19

526,63 kB

2017-12-28

 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11

57,23 kB

2017-12-20

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27

76,62 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-23

39,51 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25

47,31 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19

49,73 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29

31,19 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24

29,42 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-27

31,49 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-27

68,54 kB

2017-12-15

 
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-11

9,70 kB

2017-12-20

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-28

39,04 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-07

103,43 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-03

56,27 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-05

38,18 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30

54,42 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-09

49,76 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04

38,50 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-14

98,67 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-07

43,79 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-29

43,25 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-08

105,01 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-04

32,97 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-06

61,79 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20

16,85 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31

66,23 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31

66,23 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-10

77,11 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-05

33,88 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-15

42,40 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-09

31,30 kB

2018-01-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-19

49,81 kB

2018-01-08

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-12

39,05 kB

2017-12-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05

32,28 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-21

64,68 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-14

42,00 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-24

141,37 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10

55,40 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10 omedelbar justering

8,40 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-26

43,27 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-19

22,08 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-12

51,13 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-29

45,96 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-15

7,08 MB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-27

114,30 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-13

48,29 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-30

8,47 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-23

66,87 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16

51,14 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-02

48,06 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-25

56,91 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-11

40,60 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-28

75,74 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-14

10,74 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21

13,98 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-07

53,58 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-28

72,75 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-14

36,34 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-31

32,75 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-24

88,77 kB

2017-12-15

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-10

41,51 kB

2017-12-15

 
Kulturnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-11-30

314,88 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-10-05

255,78 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-08-31

350,22 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-06-01

232,52 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-04-20

173,98 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-03-09

169,72 kB

2017-12-18

application/pdf Kulturnämndens protokoll 2017-01-26

140,51 kB

2017-12-18

 
Miljönämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-12-04

4,78 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-11-06

1,84 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-10-11

4,45 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-08-30

1,40 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-06-12

3,30 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-04-10

5,57 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-03-06

3,19 MB

2017-12-18

application/pdf Miljönämndens protokoll 2017-01-16

1,79 MB

2017-12-18

 
Näringslivsrådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Pensionärsråd

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2017-12-08

2,31 MB

2018-01-12

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2017-09-08

21,63 kB

2017-12-18

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2017-06-09

17,96 kB

2017-12-18

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2017-03-03

25,60 kB

2017-12-18

 
Personalutskottet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Socialnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-12-13

307,89 kB

2017-12-20

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-11-15

295,69 kB

2017-12-20

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-10-04

117,64 kB

2017-12-20

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-09-20

297,69 kB

2017-12-20

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-05-17

79,27 kB

2017-12-18

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-04-26

45,79 kB

2017-12-18

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-04-07

16,70 kB

2017-12-18

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-03-15

44,53 kB

2017-12-18

application/pdf Socialnämndens protokoll 2017-02-15

61,87 kB

2017-12-18

 
Ungdomsrådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier