Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Nämnder » Barn- och utbildningsnämnden » Faddrar

Faddrar

Varje ny mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden politiska faddrar bland sina ledamöter/ersättare. Faddrarna ska fungera som en kontaktlänk mellan barnomsorgens/skolans områdesenheter och nämnden. Nyval sker efter två år, eller när som under perioden om nämnden finner det lämpligt.

Om faddrarnas uppdrag

I uppdraget som fadder ingår att:

  • särskilt ta del av verksamheten och bland annat följa hur resultaten utvecklas mot de uppsatta målen inom tilldelat område
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunden till nämndens beslut med mera
  • återrapportera och dokumentera till nämnden
  • fadder automatiskt ingår i respektive skolas/områdes samrådsgrupp
Faddrar 2017-2018

Fliseryd

Lene Hollner (S), Anna-Lena Josefsson (C)

Mölstadskolan

Bill Björklund (L), Ida Jakobsson (V)

Ljungnässkolan

Jusuf Causevic (C), Anna Rubio Lind (S)

Parkskolan

Mattias Fernström (C), Nina Borg (S)

Förskolorna Lammet, Eken och Blåklockan

 

Krungårdsskolan

Sarah Johansson (C), Madeleine Rosenqvist (KD)

Alsterå- och Skytteanska skolan

Torbjörn Uddén (L)

Tillingeskolan

Britt-Marie Necke (S), Martin Samuelsson (S)

Mönsteråsgymnasiet

Curt-Rune Roos (M), Anna-Lena Lindstedt (KD)

Musik- & kulturskolan

Christine Dahlgren (C)

Fritidsgårdarna

Mikael Karlsson (SD)

Förskolorna Blomman och Loket

Jessica Hult (C)

Förskolan Galaxen

Daniel Backenius (C)

Förskolan Skutan

Angelica Jegerfalk (SD), Britt-Marie Necke (S)

Senast kontrollerad: 2017-10-25.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier