Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Ett ärendes gång

Ett ärendes gång

  1. Ärendet kommer in, exempelvis till kommunkansliet. Det kan till exempel var en skrivelse från en förening som vill ha bidrag.
  2. Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.
  3. Beredning av ärendet. Det innebär att underlag för beslut tas fram. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
  4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet och lämnar förslag till kommunstyrelsen.
  5. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen som beroende på frågans art antingen själv beslutar eller lämnar ett förslag till kommunfullmäktige.
  6. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet.
  7. Besluten expedieras av kommunkansliet och verkställs av berörda förvaltningar.
Senast kontrollerad: 2017-11-14.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier