Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Föräldrastöd

Föräldrastöd, Värme & Ramar

Värme & Ramar

Föräldrastödet Värme och Ramar ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap genom att träffa andra föräldrar.

Syftet med föräldrastödet Värme och Ramar är att du som förälder ges möjlighet att träffa andra föräldrar i din närhet för att skapa nätverk och på sätt stärka sammanhållningen där du bor. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter, ta till dig nya kunskaper och växa i ditt föräldraskap.

Värme och Ramar riktas till samtliga föräldrar som har barn i åldern 0-17 år i kommunen.

Vi erbjuder även individuell föräldrastöd till föräldrar som önskar det.

Föräldrastödet är kostnadsfritt.

Detta erbjuder Mönsterås kommun dig som är förälder:

Faktaruta 

Lärare Agneta Svanberg-Arnrud 0499-17315

Distriktssköterska Micaela Lindberg 0499-48952

Förskolllärare Jolanta Nilsson  0499-17456

Samordnare Ambjörn Thunberg 0499-17857

ambjorn.thunberg@monsteras.se

Besöksadress:
Allégatan 1, Mönsterås

Postadress: Individ- och familjeomsorgen,
Box 54, 383 22 Mönsterås

Facebook:
Värme och Ramar Mönsterås

Mödrahälsovården

Under graviditeten erbjuder Mödrahälsovårdens barnmorskor dig stöd i ditt blivande föräldraskap.

Barnhälsovården 0-1 år

När barnet är fött erbjuder Barnhälsovården fortsatt föräldrastöd.

Öppen förskola

Öppna förskolan erbjuder lek, sagoläsning, sångstund, pyssel, fika och möjligheten att träffa andra föräldrar och deras barn.

Språkcafé är en möjlighet att träffa nya bekantskaper från hela världen.

Öppettiderna är tisdagar och fredagar kl 09.00-12.00, i Kuggåskyrkan, Kuggåsvägen 1 i Mönsterås.

Bokcirklar 0-17 år

Du som förälder har möjlighet att delta i bokcirklar som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln kräver att ni är minst tre deltagare och ni träffas gemensamt för att samtala kring den bok ni valt. Gruppen väljer själv de ämnen på samtalen som är viktiga för just er. Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med relevant litteratur.

Bokcirklar erbjuds de föräldrar som deltar i BHV:s föräldragrupper samt efter varje avslutad COPE-kurs. Erbjudandet finns även för dig som besöker öppna förskolan. Du som förälder kan även själv kontakta Studieförbundet Vuxenskolan.

COPE 1-17 år

Vi erbjuder tre olika kurser:

  1. Småbarnsliv 1-3 år - Kärlek, trygghet och ramar. Tillsammans med andra föräldrar har ni möjlighet att prata om vad som är bäst för era barn. Småbarnsliv syftar till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar.
  2. 3-12 år - Här läggs fokus på att se och uppmärksamma det positiva beteendet hos barnet, för att lägga en bra grund till en god relation mellan föräldrar och barn. Du som förälder får även lära dig olika strategier för att bryta ett negativt beteende eller förhållningssätt.
  3. Tonår - Ditt barn kommer att behöva trygga vuxna omkring sig under hela uppväxten, särskilt under tonårsperioden. Att som förälder finnas till hands, sätta gränser och stötta sin tonåring kan ibland vara svårt. I kursen Tonårs COPE erbjuder vi dig att tillsammans med andra föräldrar diskutera frågor som hur du bevarar en god relation med din tonåring. Vi diskuterar även tonårsförälderns olika roller som observatören, rådgivaren, förhandlaren och beslutsfattaren.
EFFEKT 13-15 år

När ditt barn nått högstadiet kommer du som förälder att möta nya frågeställningar. Forskningen visar, att din attityd som förälder, till exempel alkohol påverkar hur ditt barn förhåller sig till just alkohol. På högstadiets föräldramöten ges du möjlighet att genom Effekt att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som rör exempelvis alkohol och tobak.

Barnen i våra hjärtan

Nyanlända flyktingar som är föräldrar i Mönsterås kommun erbjuds denna studiecirkel. Här får föräldrarna kunskap om lagar och ges möjlighet att fundera över sin föräldraroll i ett nytt land.

Individuell och riktad föräldrakraft

Tycker du att du vill stärka ditt föräldraskap men inte kan eller vill gå i grupp erbjuder vi individuellt stöd till enskilda föräldrar eller i par. Stödet ges i form av anpassad COPE. Vi har också möjlighet att rikta COPE-kurser till vissa grupper, till exempel föräldrar som har barn med något handikapp eller diagnos. Vi kan även erbjuda Barnen i våra hjärtan till föräldrapar eller enskilda.                                                                                

Har du frågor och tankar kring detta så kontakta oss!

Senast kontrollerad: 2018-02-08.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier