Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunens ansvar för äldre

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Den politiska ambitionen i Mönsterås kommun är att äldre människor ska ges möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och bostad även om ålder och sjukdom ger stora funktionsnedsättningar. För att detta ska bli möjligt finns ett antal stöd- och hjälpinsatser (bistånd) som den enskilde kan ansöka om.

 

Mer information

Mer information finns i Mönsterås kommuns "Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning".

Riktlinjer för biståndsinsatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

 

Värdegrund och värdighetsgarantier

Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott stöd och en god vård och omsorg.

Socialnämnden har fastställt värdegrund och värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende.

Värdegrund och värdighetsgarantier 

Resultat av enkätundersökningar

För att se Mönsterås kommuns resultat i Socialstyrelsens Äldreguide och Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser - se länkarna till höger!

Senast kontrollerad: 2017-01-10.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier