Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Utställning av förslag till renhållningsordning för Mönsterås kommun

Utställning av förslag till renhållningsordning för Mönsterås kommun

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Samråd har skett, inkomna synpunkter har bearbetats och i vissa fall har ändringar och tillägg gjorts. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 12 december 2017 förslaget för utställning.

Syftet med avfallsplanen är att ange mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt att bidra till ökad återvinning. Avfallsplanen ska vara ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall i Mönsterås kommun och styra mot ett hållbart samhälle. Den ska också bidra till att lokala, regionala och nationella miljömål uppfylls.

Målen i avfallsplanen är indelade i fyra målområden:

 • Förebygga uppkomsten av avfall och nedskräpning
 • Avfallet tas omhand som en resurs
 • Invånarna är nöjda med avfallshanteringen
 • Arbetsmiljön för renhållningspersonalen är god

Avfallsföreskrifterna beskriver mer i detalj kommunens avfallshantering och vilka regler som gäller för den.

Utställningshandlingar
 1. Avfallsplan med bilaga 1-7
 2. Avfallsföreskrifter med bilaga 1-2

Utställningstid 18 december 2017 till 2 februari 2018

Förslaget ställs ut på
 • Huvudbiblioteket i Mönsterås
 • Biblioteket i Blomstermåla
 • Biblioteket i Fliseryd
 • Biblioteket i Timmernabben
 • Biblioteket i Ålem
 • Kommunhusets reception
 • www.monsteras.se

Välkommen med dina synpunkter, som ska vara skriftliga, senast den 2 februari 2018 till:

Mönsterås kommun
Kansliavdelningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

eller via e-post kommun@monsteras.se. Ange "Renhållningsordning" på ämnesraden.

Publicerad 2018-01-29
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier