Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Subventionerade kollektiva resor

Subventionerade kollektiva resor

KLTs logga i färg

Mönsterås kommun subventionerar kollektivt resande med KLT med ett bidrag om 500 kronor/år om reskostnaden uppgår till minst 5 000 kronor/år.
För studenter mellan 20-25 år gäller en redovisad resekostnad om 2 500 kr/kalenderår för att få en subvention om 250 kr.

Bidraget betalas ut årsvis till de kommuninnevånare som har rest minst 10 månader under ett kalenderår. Biljetter/kvitton för köp under de tio månaderna ska bifogas ansökan. Studerande bifogar biljetter/kvitton för 2 500 kr. Ansökan lämnas in till kommunen, ekonomiavdelningen, senast den 28 februari året efter det år som resorna företagits.

Ansökan om subvention av kollektiva arbetsresor skickas till Mönsterås kommun senast 28 februari avseende året innan. Ansökan ska innehålla namn, adress, personnummer, kontonummer, samt biljetter/kvitton motsvarande minst 5 000 kronor under ett kalenderår.

Ansökan - Blankett

Skicka ansökan till: Mönsterås kommun, Ekonomiavdelningen, Box 54, 383 22 Mönsterås

 

Mer information:

Birgitha Lindgren, tel. 0499-171 20, eller Fredrik Johansson, tel. 0499-174 62

Publicerad 2012-11-06
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier