Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Sommarpraktik för gymnasieungdomar

Sommarpraktik för gymnasieungdomar

Röd målarburk med penslar i

Rekryteringssäsongen för sommarpraktik för gymnasieungdomar är över. I år var det 192 ungdomar som sökte. Av dessa har 149 (56% flickor och 44% pojkar) tackat ja till en placering. De övriga har fallit bort då de fått annat arbete eller beslutat sig för att göra annat. Ungdomarna är födda 1992-1994. Undantag görs för dem som är födda 1995 och har börjat ett år tidigare på gymnasiet. Målsättningen är att alla som söker ska få en praktikplats.

Ungdomarna har placerats inom de flesta av kommunens förvaltningar. Förutom äldreomsorgen och barnomsorgen har vaktmästeri, kök/städ och den centrala kommunförvaltningen fått feriearbetare.  Ett antal ungdomar snyggar upp i hamnområdet medan andra ansvarar för kommunens lekplatser. Sex ungdomar har placerats på kommunens sommarläger på Ramsö och en är sommarvärd på turistbyrån.

Sommarpraktik är en möjlighet för kommunen att visa upp sina verksamheter för våra gymnasieungdomar. Framförallt socialförvaltningen får möjlighet att låta sommarpraktikanterna med egna ögon bilda sig en uppfattning om vad omsorgsarbete innebär. Många ungdomar kan därigenom, förhoppningsvis, få en positiv uppfattning om omsorgsarbete och återkomma som sommarvikarier och därefter som färdigutbildade undersköterskor. Sommarpraktik är en marknadsföring av kommunen och en möjlighet att tidigt fånga upp ungdomar när konkurrensen senare hårdnar om arbetskraften.

Ungdomarna ersätts med 55 kronor/timme för dem som är placerade inom vård och omsorg och 50 kronor/timme för övriga. Varje ungdom arbetar 6 timmar per dag i tre veckor (90 timmar).  Det innebär att en sommarpraktikant inom omsorgen får 4 950:- i lön sedan för sin period och ungdomar inom övriga verksamheter får 4 500:-.

Publicerad 2011-06-20
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier