Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Sökes: stipendiater från ungdomsverksamhet, miljö och kultur

Sökes: stipendiater från ungdomsverksamhet, miljö och kultur

Ungdomsledarstipendium

Föreningsnämnden efterlyser kandidater från föreningar verksamma inom Mönsterås kommun. Stipendiet utdelas till en ungdomsledare som utmärkt sig i samband med ungdomsverksamhet. Ansökningsblankett kan fås genom fritidskontoret: tel: 0499-179 85, e-post: oscar.ekstam@monsteras.se  Blanketten finns att hämta på: monsteras.se/fritid

Föreningsnämnden utser stipendiat, beslutet kan inte överklagas. Ansökan lämnas till föreningsnämnden senast den 1 oktober.
Adress: Föreningsnämnden, Box 54, 383 22 Mönsterås

Miljöstipendier

Mönsterås kommuns två olika miljöstipendier syftar till att främja insatser för miljön.

Ansökan – miljöprojekt
Stipendiet för projekt avser att stödja  och uppmuntra personer, föreningar, organisationer och företag verksamma i kommunen till en fortsatt positiv utveckling för en bättre miljö. I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, uppgifter om kostnader och ansvarig.

Förslag på person för förtjänstfull miljöinsats.
Känner Du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön? Lämna Ditt förslag till kandidat med en motivering och en kort beskrivning av miljöinsatsen!

Ansökan och förslag lämnas muntligt eller skriftligt till miljökontoret senast den 1 oktober. Adress: Miljönämnden, Box 54, 383 22 Mönsterås eller e-post: miljo@monsteras.se  Mer information kan fås via miljökontoret, tel. 0499-171 51, 171 49.

Kulturstipendium

Nominera Mönsterås kommuns kulturstipendiat 2013!
Kulturstipendiet utdelas till den som under året utfört förtjänstfull kulturinsats inom Mönsterås kommun. Formulär och stadgar för stipendiet kan hämtas på kommunens bibliotek eller laddas ner från monsteras.se/ Kultur/Blanketter.

Förslag skickas senast 1 oktober till: Kulturnämnden, Mönsterås Bibliotek, Box 4, 383 21 Mönsterås eller via e-post: kultur@monsteras.se

Naturskön miljö i Mönsterås
Publicerad 2014-09-03
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier