Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Samråd - lämna synpunkter på renhållningsordning

Samråd - lämna synpunkter på renhållningsordning

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget för samråd den 26 september 2017.

Syftet med avfallsplanen är att ange mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt att bidra till ökad återvinning. Avfallsplanen ska vara ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall i Mönsterås kommun och styra mot ett hållbart samhälle. Den ska också bidra till att lokala, regionala och nationella miljömål uppfylls.

Målen är indelade i fyra målområden:

  • förebygga uppkomsten av avfall och nedskräpning,
  • avfallet tas omhand som en resurs,
  • invånarna är nöjda med avfallshanteringen,
  • arbetsmiljön för renhållningspersonalen är god.

Handlingarna innehåller också en behovsbedömning som du kan läsa i bilaga 5.

Samrådshandlingar

Avfallsplan med bilagor

application/pdf Avfallsplan, bilaga 5 (989,42 kB)

Avfallsföreskrifter med bilagor

Samrådstiden är mellan den 27 september till den 8 november 2017.

Förslaget skickas till:

  • omgivande kommuner
  • Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Förpacknings-och tidningsinsamlingen AB

Som kommunmedborgare och organisation kan du läsa förslaget på kommunens hemsida eller besöka kommunhuset för att läsa i planen i pappersform.

Besöksadress:

Kvarngatan 2
383 32 Mönsterås

Synpunkter lämnas senast den 8 november

Alla synpunkter måste vara skriftliga.

Postadress:

Mönsterås kommun
Kansliavdelningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Eller genom e-post kommun@monsteras.se, skriv ”Renhållningsordning” i ämnesraden.

Publicerad 2017-09-28
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier