Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Länets bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning

Länets bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Totalt sett har företagen i Kalmar län ett företagsklimat som ligger under riksgenomsnittet, men det är fem kommuner av totalt tolv som fortsätter klättra uppåt. I år, liksom tidigare, utmärker sig Mönsterås genom att återigen få bland de högsta betygen i Sverige vad gäller sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

Företagsklimat i Kalmar län diagram
Kommunstyrelsen ordförande Roland Åkesson(C) framför kommunhuset

- Vi är väldigt stolta över näringslivet i vår kommun och att även vi som kommun uppfyller vårt mål om regionens bästa företagsklimat. Det är viktigt att förstå att företagandet, jobben och skatteintäkterna till kommunens verksamhet hänger ihop. Men vi vill mer och kan ännu bättre. Det säger kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson (C) i en kommentar.

Företag av olika storlek och från olika branscher uppfattar företagsklimatet olika. En återkommande trend i undersökningarna av företagsklimatet i kommunerna är att stora företag tenderar att ge företagsklimatet ett högre betyg än mindre företag. Den här trenden syns i Kalmar län även i den här undersökningen. Mindre företag, de utan anställda och de med 1-5 anställda, ger sina kommuner lägst betyg medan de med fler än 50 anställda ger ett betydligt mer generöst betyg. Kommunerna tycks förstå vilken betydelse de stora företagen har, utmaningen framöver är att skapa ett klimat där även mindre företagare ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

- Vi har legat väldigt bra till sedan näringslivets undersökningar började för många år sedan och i år klättrar vi uppåt. I Mönsterås ligger vi väldigt bra till och bland de fyra främsta i landet när det gäller:

  • Företagens allmänna omdöme om kommunen.
  • Den kommunala servicen till företagen.
  • Kommunens tillämpning av lagar och regler.
  • Politikernas attityder till företagande.
  • Tjänstemännens attityder till företagande.

- Det är väldigt positivt och sådant vi kan påverka. Men vi vill mer och kan mer! Det finns också tydliga förbättringsområden för vår kommun såsom nyföretagandet och andelen företag. Vi behöver ännu fler småföretag som kan växa i framtiden. Vi har också fortfarande en för låg andel entreprenader i den kommunala verksamheten jämfört med riket.
 - När det gäller allmänna kommunikationer finns det också mycket att göra. Det är dock inte det lättaste att påverka lokalt eftersom det även kräver satsningar från regionen och Trafikverket. Däremot har vi klättrat med 66 platser i rätt riktning när det gäller IT och telekommunikationer. Det är tack vare den stora bredbandssatsning som Mönsterås Kommun genomför just nu.
- Nu ska vi analysera statistiken ytterligare utifrån våra mål för att behålla och stärka våra positioner som en av landets bästa kommuner när det gäller att bo, leva samt starta och driva företag.
Roland Åkesson
Kommunstyrelsens ordförande
070- 6006750

Läs mer om rankingen på Svenskt Näringslivs hemsida om företagsklimatet i kommunerna.

Publicerad 2014-01-27
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier