Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Eldningsförbud gäller från 27 maj klockan 12:00

Eldningsförbud gäller från 27 maj klockan 12:00

Eldningsförbud råder i Mönsterås kommun från och med 27 maj, klockan 12:00 och tills vidare

Ett generellt eldningsförbud gäller från och med den 27 maj, klockan 12:00 och tills vidare.

Mönsterås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda eldning utomhus.

Planerade bränningar av skog i naturvårdande syfte som anmälts till kommunen och Länsstyrelsen får dock genomföras, under förutsättning att villkoren i Räddningstjänstens och Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för undantag från eldningsförbud vid naturvårdsbränning” är uppfyllda. Räddningstjänsten kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om man bedömer att ovanstående villkor inte uppfylls eller om det finns andra själ.

Beslutet är fattat av Ingemar Idh, räddningschef i Mönsterås kommun

Mer information om eldningsförbud och vad du bör tänka på

Publicerad 2016-05-27
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier