Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Arbetsmarknadsenhet öppnar upp för större samarbete

Arbetsmarknadsenhet öppnar upp för större samarbete

Utmaningar inom integrationsområdet i kommunen gör det möjligt att utveckla en arbetsmarknadsenhet som inte bara riktar in sig på sysselsättning och rehabilitering utan inkluderar integration. Arbetsmarknadsenheten öppnar upp för ett större samarbete med andra verksamheter och organisationer.

Kommunens står inför stora utmaningar inom integrationsområdet. Efter Arbetsförmedlingens etableringsansvar på två år kommer efterfrågan och behov av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser att öka.

I nuvarande organisation finns ingen särskild arbetsmarknadsenhet för övergripande strategiska frågor inom området.

Arbetsmarknadsenheten får sin utgångspunkt från kommunens flyktingmottagning och börjar i juni månad samtidigt som flytten går till Arbetsförmedlingens lokaler.

Arbetsmarknadsenhetens nära samarbeten

En av fördelarna med den nya arbetsmarknadsenheten är att vara fysiskt närmare Arbetsförmedlingen och på så sätt få en bättre samverkan. Att finnas i lokaler nära varandra innebär också fördelar för besökande som lättare kan nå två myndigheter.

Både arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen ser fram emot samarbetet.

Förutom Arbetsförmedlingen kommer arbetsmarknadsenheten ha nära samarbeten med socialförvaltningen och skolan samt vara en samordnande enhet med andra myndigheter.

Målet med den nya enheten är att minska arbetslösheten genom olika arbetsmarknadsprojekt, matchning till arbetsmarknaden och utbildning.

Samarbete genom DUA

Sedan tidigare finns ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen genom DUA, de unga i arbete, där även Högsby och Oskarshamns kommun är med.

Arbetet med DUA kommer under året att utökas och med den utvecklingen är ett närmare samarbete med bland annat gemensamma lokaler för Mönsterås kommun och Arbetsförmedlingen en viktig del.

Tidigare arbetsmarknadsenheten Hjulet

Inom ramen för socialförvaltningen bedrivs en arbetsmarknadsenhet Hjulet som är inriktad på sysselsättning och rehabilitering tillbaka till arbetsmarknaden.

Verksamheten är begränsad och har en liten koppling till ett strategiskt arbete i arbetsmarknadspolitiska frågor.

Under hösten fortsätter uppbyggnaden av verksamhetens organisation.

Publicerad 2017-06-02
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier