Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ändrad sophämtning vid trettonhelgen

Ändrad sophämtning vid trettonhelgen

Eftersom trettondagen infaller på en fredag, ändras sophämtningen för de hushåll som har ordinarie hämtning då.

 

Ordinarie tömning 

Tömning sker istället

6/1, trettondagen

torsdag 5/1

                           

Se till att kärlet är utsatt kl. 6.00 på hämtningsdagen och att det står på plan mark med 1 meter fritt runt om. Vid snö, tänk på att skotta och sanda fram till kärlet.

Om kärlen i ditt område inte är tömda enligt ovan, låt ditt sopkärl stå ute så tömmer vi det så fort vi har möjlighet.

Återvinn ditt avfall!

Var noga med att sortera och återvinna ditt avfall. Förpackningar och tidningar kan återvinnas! Hushållssopor kan bara samlas in av sopbilen – det är förbjudet att lämna vid återvinningsstationerna.

Vid storhelger är det svårare än vanligt att förutse när återvinningsstationerna behöver tömmas. Skulle det vara fullt när du kommer, ber vi dig fortsätta till en annan återvinningsstation – inget avfall får ställas av bredvid containrarna.

Stora förpackningar som inte går in i behållarna kan du lämna på Mörkeskogs avfallsanläggning.

Behöver en container tömmas eller städas, kan du rapportera synpunkter till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Publicerad 2017-01-02
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier