Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv » Tillstånd/Anmälan » Tobaks- och e-cigarettsförsäljning

Försäljning av tobak , elektroniska cigaretter samt påfyllnadsbehållare

Ska du sälja tobaksvaror och/eller e-cigaretter/påfyllnadsbehållare måste detta anmälas innan försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningen ska ske. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Tobaksvaror och/eller e-cigaretter/påfyllnadsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

Kommunen har en skyldighet att bedriva tillsyn av handeln med tobaksvaror och/eller e-cigaretter/påfyllnadsbehållare. Det är miljönämnden i Mönsterås kommun som ansvarar för anmälan om försäljning och tillsyn. Kommunen tar ut en avgift för tillsynsverksamheten.

 

Kontakt:
Mönsterås kommun
Miljökontoret
0499-171 50 eller 0499-171 51
E-post till miljökontoret

Senast kontrollerad: 2017-12-13.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier