Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv » Tillstånd/Anmälan » Miljöfarlig verksamhet och lantbruk

Miljöfarlig verksamhet och lantbruk

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Företag

Företag

Miljönämnden har ansvaret för miljötillsynen inom Mönsterås kommun. Detta innebär att miljökontoret besöker industrier, bensinstationer, verkstäder, förbränningsanläggningar, jordbruk och andra så kallade miljöfarliga verksamheter. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera att verksamheterna följer gällande bestämmelser som t.ex. villkor i tillstånd/beslut och miljöbalken.

För miljönämndens tillsyn av miljöfarliga verksamheter utgår en avgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

För information och råd kontakta miljökontoret på telefon 0499-171 52 (industrier m fl), 171 53 (lantbruk m fl).

Blankett för anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken finns under blanketter i menyn till vänster.

 

Senast kontrollerad: 2011-06-21.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier