Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv » Projekt- och företagsstöd

Projekt- och företagsstöd

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län kan ge stöd till enskilda företag samt till regionala utvecklingsprojekt.

Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt stöd till skärgårdsföretag.

För mer information och kontakt se Regionförbundets hemsida.

Senast kontrollerad: 2016-02-15.

Konsultcheckar

Regionförbundet kan ge stöd till privatägda små företag genom olika företagsstöd. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, som ger små privatägda företag chansen att anlita extern specialistkompetens.

Läs mer på Regionförbundet i Kalmar läns (öppnas i nytt fönster) hemsida om företagsstöd.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. ALMI erbjuder finansiering och rådgivning. För mer information och kontakt se ALMIs hemsida.

Finansieringsportal

Finansieringsportalen är en guide där du som företagare på ett överskåligt sätt hittar sätt att finansiera tillväxt. Du får en överblick över vilka olika stöd i form av lån, bidrag och ägarkapital som erbjuds av regionens offentliga aktörer.

Finansieringsportalen.se

Landsbygdsutveckling

Bor eller driver du företag på landsbygden? Har du idéer om hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i?
Länsstyrelsen kan ge stöd via Landsbygdsprogrammet. För mer information och kontakt se Länsstyrelsens hemsida.

VINNOVA Forskning och innovation för hållbar tillväxt

VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet.

VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.
VINNOVAs uppgift är att finansiera den behovsmotiverade forskningen samt stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

Läs mer på VINNOVAs (öppnas i nytt fönster) hemsida.

 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier