Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv » Blanketter

Blanketter

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter som rör näringsliv.

Flera blanketter fyller du i som ett formulär direkt i webbläsaren, som du sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Avfall till deponi

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Grundläggande karaktärisering av inert/icke-farligt avfall till deponi

147,55 kB

 

2017-10-12

application/pdf Mottagandeblankett för inert/icke-farligt avfall till deponi

113,41 kB

2016-03-23

 
Livsmedelsanläggning/-verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Registrering av livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

 

eForm

2017-09-13

 
Miljöfarlig verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om hygienisk behandling Anmälan om hygienisk behandling

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om uppläggning av avfall Anmälan om uppläggning av avfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

 

eForm

2017-09-13

 
Serveringstillstånd för att servera alkohol

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan försäljning och servering av folköl Anmälan försäljning och servering av folköl

 

eForm

2017-09-13

Anmälan serveringsansvariga personer Anmälan serveringsansvariga personer

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

 

eForm

2017-09-13

 
Tjänstedirektivet

Blanketter på svenska och engelska för företag och verksamheter / Forms in Swedish and English for companies and businesses.

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o... Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a... Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl") Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl")

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om miljöfarlig verksamhet/Notification of environmentally hazardous operations Anmälan om miljöfarlig verksamhet/Notification of environmentally hazardous operations

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/Notification of registration of food facility Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/Notification of registration of food facility

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med bassängbad/Notification about operations with swimingpool Anmälan om verksamhet med bassängbad/Notification about operations with swimingpool

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om bygglov/Application för building permit Ansökan om bygglov/Application för building permit

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om godkännande av funktionskontrollant/Application for approval of expert Ansökan om godkännande av funktionskontrollant/Application for approval of expert

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning/Application of approval of food facility Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning/Application of approval of food facility

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Rivningsanmälan/Notification of demolition Rivningsanmälan/Notification of demolition

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Underlag för riskklassificering/Documentation of risk classifiktion Underlag för riskklassificering/Documentation of risk classifiktion

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier