Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv » Aktuellt (seminarier, evenemang mm) » Galaxen - Sveriges mest klimatsmarta förskola

Galaxen - Sveriges mest klimatsmarta förskola

Förskolan Galaxens entré och fasad mot öster

Förskolan Galaxens entré och fasad mot öster

Mönsterås kommuns nybyggda förskola och nattis är ett av flera projekt där kommunen valt att ta ett tydligt miljögrepp i sina nybyggnader.

Förskolan Galaxens barnkök och ateljé

Förskolan Galaxens barnkök och ateljé

Förskolan ligger i anslutning till Mölstadskolan i norra delen av Mönsterås centralort. Mölstadskolan har förskoleklass till och med årskurs sex.  

Målsättningar i projektet har varit att bygga en genusneutral förskola, ett hälsosamt och klimatsmart passivhus i trä med låg energiförbrukning och låga drifts- och underhållskostnader och med en pedagogisk och trivsam utemiljö. Byggnaden är utförd helt i trä. Taket består delvis av sedumtak (grönt vegetationstak) och delvis av solceller. Både inomhus- och utomhusbelysningen är till större delen Led-teknik. Förskolan är sammanbyggd med matsal/kök med en gemensam entré mellan byggnaderna.

I anslutning till den nya förskolan är en helt ny förskolgård anlagd där en del är byggd med nya lek- och idrottsfunktioner, ”multiarena”, som ska kunna användas av hela Mölstadskolan.

Galaxen har tre förskoleavdelningar:  Solen, Månen och Stjärnan, varav den sistnämnda är nattis. Arbetet sker i åldersindelade grupper med språk, matematik och natur/teknik. Nattis har funnits under lång tid i Mönsterås men har nu fått nya och moderna lokaler.

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen

Byggnaden är ritad av Tengboms arkitekter i Kalmar.

Byggnaden är ett av bidragen till tävlingen Träpriset 2016. Det är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Träpriset ges ut av Svenskt Trä.

Läs mer om byggnaden i bifogat dokument.

application/pdf 150114 Galaxen (3,13 MB)

Senast kontrollerad: 2015-10-09.
 
Snabbval
Mer information/länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier