Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Företag & Verksamheter » Lantbruk » Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Du som hanterar bekämpningsmedel inom kommunens vattenskyddsområden måste ha tillstånd för detta. De områden som idag är fastställda som vattenskyddsområden ligger i anslutning till de kommunala vattentäkterna för allmänt vatten.

I Mönsterås kommun finns två kommunala vattentäkter, Finsjö och Sandbäckshult, med tillhörande skyddsområden och fastställda skyddsbestämmelser. I Århult finns en reservvattentäkt med tillhörande skyddsområde. Den omfattas också av skyddsbestämmelserna.

Tillstånd medges inte inom inre skyddsområde för vattentäkt.

Tillståndsansökan skall inlämnas till miljönämnden i god tid före spridningstillfället.

Vill du veta mer, kontakta miljökontoret, tel. 0499-171 53.

Blankett för ansökan finns under blanketter i menyn till vänster.

 

Senast kontrollerad: 2016-02-15.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier