Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Lantbruk

Lantbruken påverkar miljön bland annat genom sin hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Läckage av fosfor och kväve påverkar vattenområden. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Grundvattnet kan också förorenas av bakterier.

Miljönämnden har tillsynsansvaret enligt miljöbalken och utför kontroller på lantbruk. Hos lantbrukaren görs miljötillsyn som omfattar egenkontroll, gödselhantering, dieselcisterner, bekämpningsmedel, avfall och kemikalier.

Senast kontrollerad: 2016-02-15.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier