Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Blanketter

Blanketter

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter som rör miljö och hälsa.

Flera blanketter fyller du i som ett formulär direkt i webbläsaren, som du sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

 

Nedanstående blanketter skickas till (om inte annat framgår av blanketten):

Miljönämnden i Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Avfall till deponi

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Grundläggande karaktärisering av inert/icke-farligt avfall till deponi

147,55 kB

 

2017-10-12

application/pdf Mottagandeblankett för inert/icke-farligt avfall till deponi

113,41 kB

2016-03-23

 
Byggande
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan/ansökan om installation av värmepump Anmälan/ansökan om installation av värmepump

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om strandsskyddsdispens Ansökan om strandsskyddsdispens

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Kvalitetsförsäkran värmepumpsanläggning

127,89 kB

2016-04-01

 
Djurhållning

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

 Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

 

eForm

2017-11-21

Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

 

eForm

2017-11-21

 
Enskilda avlopp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om bidrag till vatten- och avloppsanläggning som ej kan anslutas till kommunens VA-nät

130,61 kB

 

2016-01-25

application/pdf Ansökan om tillstånd för förmultningsklosett

110,85 kB

2016-04-01

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport infiltration Entreprenörsrapport infiltration

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport markbädd Entreprenörsrapport markbädd

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport minireningsverk Entreprenörsrapport minireningsverk

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport sluten tank Entreprenörsrapport sluten tank

 

eForm

2017-09-13

 
Livsmedelsanläggning/-verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om misstänkt matförgiftning Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Registrering av livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

 

eForm

2017-09-13

 
Miljöfarlig verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om hygienisk behandling Anmälan om hygienisk behandling

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om installation/avinstallation av cistern Anmälan om installation/avinstallation av cistern

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om sanering av förorenad byggnad Anmälan om sanering av förorenad byggnad

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om uppläggning av avfall Anmälan om uppläggning av avfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

 

eForm

2017-09-13

Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

374,71 kB

2017-05-15

Användning av avfall för anläggningsändamål Användning av avfall för anläggningsändamål

   

2017-09-13

Intyg, cistern tas ur bruk Intyg, cistern tas ur bruk

   

2016-01-25

 
Tobak

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

220,63 kB

2016-03-11

Försäljning av tobaksvaror Försäljning av tobaksvaror

 

eForm

2017-09-13

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier