Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Kvalitetsmätningar » Medborgarundersökning

Medborgarundersökning

Vartannat år deltar Mönsterås kommun i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Denna undersöker hur 1200 kommuninvånare mellan 18-84 uppfattar kommunens verksamheter, hur de ser på sin möjlighet till inflytande i kommunen och vad de tycker om kommunen som en plats att bo och leva på.

Syftet är att få en helhetsbild över vilka områden kommunen kan prioritera, förbättra och ge längre prioritet för att du som kommuninvånare ska bli mer nöjd.

Resultat från medborgarundersökning 2015

Mönsterås har deltagit i Statistiska Centralbyråns undersökning av vad medborgarna tycker om kommunen, den så kallade Medborgarundersökningen.

Svaren i undersökningen analyseras och används för att utveckla och göra Mönsterås än mer attraktivt för såväl boende, besökare som de som arbetar här.

Undersökningens resultat redovisas i tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI). Resultat 64.
  • Bedömning av kommunens olika verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Resultat 62.
  • Frågor om medborgarnas inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII). Resultat 50.

Resultaten visar att Mönsterås kommun får något högre betyg än 2013, då undersökningen också gjordes. Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass har Mönsterås fått avsevärt högre betyg (jämförbara kommuner har betygen 58, 52 och 40).

Undersökningen visar också att 48 procent av medborgarna i Mönsterås kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen! Gör det - de är välkomna!

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 54 procent enkäten.

Läs rapporten i sin helhet
Senast kontrollerad: 2016-01-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier