Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Invandring & integration » Vem gör vad?

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunens roll vid flyktingmottagandet är att erbjuda samhällsorientering på eget språk och information om den service som kommunen har för sina medborgare. Målet är att ge nyanlända flyktingar förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället.

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg ansvarar för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl och har anvisats till kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att ge asylsökande barn och ungdomar plats på förskola, grundskola och gymnasium så fort som möjligt. Reglerna säger att kommunen ska ordna plats inom en månad för grundskola och gymnasium, och tre månader för förskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar också för att erbjuda nyanlända vuxna flyktingar som beviljats uppehållstillstånd sfi-undervisning (svenska för invandrare) som en del av etableringen.

Flyktingmottagningen ansvarar för att nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd får stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

Migrationsverket

En person som kommer till Sverige och söker asyl ska vända sig till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som ansvarar för flyktingens uppehälle under tiden som ansökan om asyl utreds.

Arbetsförmedlingen

När en flykting fått uppehållstillstånd ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Nyanlända som fått uppehållstillstånd får en etableringsplan som sträcker sig över två år. I denna ingår bland annat svenska för invandrare och olika moment för att underlätta så att integrationen med arbetsliv och samhälle ska gå så snabbt som möjligt.

Landstinget och vårdcentraler

Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som söker asyl. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning från närmaste hälsocentral, akut vård och vård som inte kan vänta. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård och tandvård som övriga barn i Sverige.

Senast kontrollerad: 2016-06-09.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier