Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Ekonomi » Kommunens årsredovisning

Kommunens årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, dvs. hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro, hur verksamheterna har konkurrensutsatts och andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Till höger hittar du kommunens årsredovisning i sin helhet. Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen via länken nedan.

Årsredovisning 2016

Mönsterås kommun visar för verksamhetsåret 2016 ett plusresultat med 61,2 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett överskott på totalt 21,7 miljoner kronor, vilket till största delen genereras genom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn och det avtal kommunen haft med Migrationsverket. Utöver detta har kommunen under året sålt en del tomträtter med realisationsvinst samtidigt som pensionsplaceringarna i KLP har genererat vinst och skatteunderlaget har gett större intäkter än budgeterat, detta främst med anledning av högre befolkningsnivåer än prognostiserat.

Investeringsnivån för 2016 uppgick till 55,0 miljoner kronor (netto). Några av de större investeringsprojekten är investering i fibernät, om-/till- och nybyggnation av skolor samt IT-infrastruktur. Mönsterås har genomfört investeringarna utan upplåning vilket är möjligt till följd av årets goda resultat.

Drygt 80 procent av kommunens kostnader är personalkostnader. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

Folkmängd, 31:e december

13 395  

13 144  

13 057  

12 945  

12 799  

Personalkostnader (mnkr)

632,1  

564,4  

539,3  

509,1  

489,4  

Kommunalskatt (exkl. kyrkoavgift)

21,41%

21,41%

21,41%

21,41%

21,41%

Skatteintäkter & statsbidrag (mnkr)

724,5  

670,4  

640,4  

629,4  

613,1  

Årets resultat (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

61,2  

30,8  

15,9  

24,9  

32,3  

Koncernen

61,0  

30,8  

17,0  

23,2  

36,0  

Nettoinvesteringar (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

55,0  

79,4  

58,1  

66,7  

55,2  

Koncernen

101,9  

92,8  

89,7  

97,2  

70,0  

Låneskuld (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

15,0  

30,0  

30,0  

15,0  

30,0  

Koncernen

458,4  

428,6  

427,8  

386,0  

393,7  

Eget kapital (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

766,6  

705,3  

674,6  

658,7  

633,8  

Koncernen

844,1  

777,9  

741,5  

721,1  

693,4  

Soliditet (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

75%

73%

76%

77%

75%

Koncernen

54%

52%

54%

55%

54%

Likviditet (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

163%

148%

178%

158%

171%

Koncernen

154%

131%

164%

143%

161%

Senast kontrollerad: 2018-01-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier